Svenskt Trä Logo

Mellanbjälklag

Publicerad 2003-09-01

Kontrollerad 2020-03-26

Ett mellanbjälklag skiljer en underliggande våningsplan från en ovanliggande våning. I ett 1½-planshus kan bjälklaget mellan bottenplan och övre plan delvis betraktas som ett mellanbjälklag (den icke klimatskiljande delen), delvis som ett vindsbjälklag (den klimatskiljande delen).

Mellanbjälklag ska kunna överföra förekommande laster, men kan även behöva vara ljud- och brandavskiljande, till exempel mellan två olika bostadslägenheter. Lägenhetsskiljande bjälklag är en betydligt mer komplicerad konstruktion än mellanbjälklag inom en och samma bostad.

Konstruktion - mellanbjälklag

Ett mellanbjälklag inom samma brandcell, till exempel en lägenhet, kan ha en relativt enkel uppbyggnad med bärande golvbjälkar, golv och innertak. Viss dämpning av stomljud och luftljudsisolering bör eftersträvas.

Mellanbjälklag
Bild 1. Exempel på mellanbjälklag inom en lägenhet i yvå plan. Isoleringen tjänstgör främst som stomljudsisolering.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan