Svenskt Trä Logo

Mellanbjälklag

Publicerad 2003-09-01

Kontrollerad 2020-03-26

Ett mellanbjälklag skiljer en underliggande våningsplan från en ovanliggande våning. I ett 1½-planshus kan bjälklaget mellan bottenplan och övre plan delvis betraktas som ett mellanbjälklag (den icke klimatskiljande delen), delvis som ett vindsbjälklag (den klimatskiljande delen).

Mellanbjälklag ska kunna överföra förekommande laster, men kan även behöva vara ljud- och brandavskiljande, till exempel mellan två olika bostadslägenheter. Lägenhetsskiljande bjälklag är en betydligt mer komplicerad konstruktion än mellanbjälklag inom en och samma bostad.

Konstruktion - mellanbjälklag

Ett mellanbjälklag inom samma brandcell, till exempel en lägenhet, kan ha en relativt enkel uppbyggnad med bärande golvbjälkar, golv och innertak. Viss dämpning av stomljud och luftljudsisolering bör eftersträvas.

Mellanbjälklag
Bild 1. Exempel på mellanbjälklag inom en lägenhet i yvå plan. Isoleringen tjänstgör främst som stomljudsisolering.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok