Lägenhetsskiljande bjälklag

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2019-01-16

Lägenhetsskiljande bjälklag ska uppfylla krav på brandsäkerhet och ljudisolering och är därmed avsevärt mer komplicerat än mellanbjälklag inom en bostad.

En orsak är brandkraven, men ännu mer inverkar krav på och önskemål om god ljudisolering mellan lägenheter. Träbjälklag får normalt goda värden på luftljudsisolering – att bemästra stegljuden är svårare. Flera bjälklagstyper kan dock uppfylla kraven på stegljudsnivåer för ljudklass B. Alla bygger på att man så långt som möjligt separerar undertaket och/eller undergolvet från konstruktionen. I industriellt tillverkade volymbyggsystem sker det naturligt genom att undertakskonstruktionen är det undre volymelementets tak, eller genom att undertakets bjälkar är infällda i bjälklagets konstruktion. En annan variant är fjädrande inhängning av undertaket med ljudbyglar eller akustikprofiler av tunnplåt.

Kravet på brandmotstånd för bjälklag i flerbostadshus är REI 60 för 2 - 8 våningar höga hus. Det uppfylls i allmänhet genom undertak av dubbla gipsskivor i kombination med att utrymmet mellan bjälkarna är fyllt med stenullsisolering.

Principlösningar för ett beprövat och ej patentskyddat lägenhetsskiljande bjälklag i lättbyggnadsteknik visas i Konstruktionsexempel.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan