Takbjälklag

Publicerad 2003-09-01

Kontrollerad 2019-01-16

Med takbjälklag menas här ett parallelltak, det vill säga en takkonstruktion med enkla takbalkar över en bostad eller lokal. Balkarna kan utgöras av konstruktionsvirke, limträ, fanerträ eller lättbalk.

Det kan vara ett pulpettak eller sadeltak men även ett snedtak – den isolerade delen av en takkonstruktion över ett uppvärmt utrymme. Även bågformade tak förekommer med böjda limträelement.

Takbjälklag med lutning mindre än 1:40 (cirka 1,5º) betraktas som terrassbjälklag. Takbjälklag ska kunna överföra laster, vara vindstabiliserande och klimatskiljande. Aktuell last är en kombination av egentyngd, nyttig last, snö och vind.

I klimatskyddet ingår påverkan av värme, fukt, nederbörd och sol.

Takbjälklag
Bild 1. Exempel på takbjälklag, parallelltak.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan