Svenskt Trä Logo

Bågtak och andra krökta former

Publicerad 2003-09-01

Kontrollerad 2020-03-26

Bågtak får sin form av de bågar som bär upp taket. Formen bör i möjligaste mån följa den teoretiska trycklinjen för den dominerande lastkombinationen. Mindre bågtak kan vara cirkelformade men för större bågar väljs parabelform.

Det finns bågtak med över 100 m spännvidd. Bågen är en materialbesparande konstruktionsform. Tvärsnittshöjden blir cirka 1/50 av spännvidden. För att bågen ska fungera måste de horisontalkrafter som uppstår vid upplagen motverkas. Detta kan ske i grundläggningen om bågen har upplag i marknivå, eller med dragband om bågen vilar på väggar eller pelare.

Bågar utförs med två eller tre leder. Treledsbågar är vanliga vid spännvidder upp till 70 m. Vid större spännvidder tillverkas bågarna i delar som sammanfogas på byggarbetsplatsen.

Limträ är det vanligaste materialet till bågar, men konstruktionsvirke används i fackverksbågar. En ny typ av konstruktionselement är lamellerade bågar av konstruktionsvirke, sammanbundna med spikplåtar.

Bågtak
Bild 1. Bågtak är materialekonomiskt gynnsamma. De är vanliga till hallbyggnader för idrott, mässor och lagring.

Andra krökta former

Trä kan användas för att skapa speciella takformer. Till stora byggnader som hallbyggnader, används med fördel limträ. Det är särskilt lämpligt till krökta takytor som kupoler eller dubbelkrökta ytor, till exempel hyperboliska paraboloider. Kupoltak fungerar som radiellt anordnade bågar. Vid mycket stora spännvidder (>100 m) är kupolen en ekonomiskt intressant konstruktionslösning, vanligtvis till cirkulära byggnader.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok