Konstruktions­element – tak

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2019-01-16

Längden på virke är normalt begränsad till cirka 5 000 mm och tvärsnittet till 75x225 mm. Där skarvar tillåts kan man använda spikningsplåtar, spikplåtar eller skarvstycken av plywood eller konstruktionsvirke.

Större längder eller grövre virke kan specialtillverkas vid sågverken. Vid större spännvidder används fackverks-, ram-, eller bågkonstruktioner av konstruktionsvirke, limträ-, fanerträ- eller lättbalkar.

Fingerskarv och limträ

Fingerskarvningstekniken möjliggör tillverkning av konstruktionselement i stora längder. Fingerskarvat konstruktionsvirke får användas i en bärande konstruktion, under förutsättningar som anges i Eurokod 5 och gällande EKS.

Med limträtekniken kan tak utformas av konstruktionselement med stora längder och tvärsnitt. Det är i första hand transportmöjligheterna som begränsar storleken på limträelementen.

Konstruktionselement - tak
Bild 1. Princip för fingerskarvning av virke.

Fanerträbalkar

Genom att limma samman många fanerskikt med samma fiberriktning, så kallat fanerträ, kan man tillverka långa, slanka tvärsnitt med stor höjd.

Lättbalkar

Balkar kan tillverkas med en kombination av skivor och virke i samma balktvärsnitt, där skivorna bildar liv och virket utgör flänsar. Detta kallas lättbalkar. Lättbalkar med boardliv levereras i längder upp till 12 m. Lådbalkar av plywood är möjliga att tillverka upp till 20 - 25 m.

En annan typ av lättbalk har OSB-skiva som liv och konstruktionsvirke i flänsarna som spiklimmas mot livet. Ramar och bågar kan tillverkas av konstruktionsvirke, fanerträ eller limträ i hela element eller i delar. Spännvidder över 100 m kan uppnås med limträelement.

Konstruktionselement - tak
Bild 2. Olika typer av lättbalkar samt en fackverksbalk.

Ytbärverk

Ytbärverk av trä kan utföras med spontade brädor eller skivor. Om ospontade skivor används krävs stödreglar längs fogarna. Samverkan vinkelrätt mot planet mellan enskilda delar i ett ytbärverk är särskilt viktig i tak med papptäckning.

Papptäckningen slits annars lätt sönder vid tillfällig punktlast, till exempel när taket beträds. Spontade fogar ger samverkan. Yttertak till större byggnader med bärverk av trä kan täckas med ytbärverk av andra material som skivor av KL-trä eller fanerträ, armerade träullselement eller profilerad plåt. Det finns även ytbärverk uppbyggda av exempelvis lättbalkar som samverkar med plywood och stålplåt.

Förbindningar

Trä kombineras ofta med andra material, till exempel stål i dragband eller fackverksdiagonaler. Förbindningar till takstolar utförs på fabrik med spikplåtar och på byggarbetsplatsen med spik och spikningsplåt, alternativt med skarvstycken av plywood eller konstruktionsvirke. För infästningar, sammanfogningar och förankringar används olika sorters byggbeslag av stål som spikas eller skruvas.

Limning av bärande träelement sker vanligen industriellt. På byggarbetsplatsen sker i vissa fall kompletterande limning, till exempel limning av golvspånskivor mot underlaget. Förskjutningar i mekaniska förband ska beaktas.

Konstruktionselement - tak
Bild 3. Exempel på skarvbeslag i stål som antingen pressas in i eller spikas i konstruktionsvirket.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan