Svenskt Trä Logo

Konstruktions­element – tak

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2020-03-26

Längden på virke är normalt begränsad till cirka 5 000 mm och tvärsnittet till 75x225 mm. Där skarvar tillåts kan man använda spikningsplåtar, spikplåtar eller skarvstycken av plywood eller konstruktionsvirke.

Större längder eller grövre virke kan specialtillverkas vid sågverken. Vid större spännvidder används fackverks-, ram-, eller bågkonstruktioner av konstruktionsvirke, limträ-, fanerträ- eller lättbalkar.

Fingerskarv och limträ

Fingerskarvningstekniken möjliggör tillverkning av konstruktionselement i stora längder. Fingerskarvat konstruktionsvirke får användas i en bärande konstruktion, under förutsättningar som anges i Eurokod 5 och gällande EKS.

Med limträtekniken kan tak utformas av konstruktionselement med stora längder och tvärsnitt. Det är i första hand transportmöjligheterna som begränsar storleken på limträelementen.

Takstomme. Princip för fingerskarvning av virke
Bild 1. Princip för fingerskarvning av virke.

Fanerträbalkar

Genom att limma samman många fanerskikt med samma fiberriktning, så kallat fanerträ, kan man tillverka långa, slanka tvärsnitt med stor höjd.

Lättbalkar

Balkar kan tillverkas med en kombination av skivor och virke i samma balktvärsnitt, där skivorna bildar liv och virket utgör flänsar. Detta kallas lättbalkar. Lättbalkar med boardliv levereras i längder upp till 12 m. Lådbalkar av plywood är möjliga att tillverka upp till 20–25 m.

En annan typ av lättbalk har OSB-skiva som liv och konstruktionsvirke i flänsarna som spiklimmas mot livet. Ramar och bågar kan tillverkas av konstruktionsvirke, fanerträ eller limträ i hela element eller i delar. Spännvidder över 100 m kan uppnås med limträelement.


Bild 2. Lättbalk.

Ytbärverk

Ytbärverk av trä kan utföras med spontade brädor eller skivor. Om ospontade skivor används krävs stödreglar längs fogarna. Samverkan vinkelrätt mot planet mellan enskilda delar i ett ytbärverk är särskilt viktig i tak med papptäckning.

Papptäckningen slits annars lätt sönder vid tillfällig punktlast, till exempel när taket beträds. Spontade fogar ger samverkan. Yttertak till större byggnader med bärverk av trä kan täckas med ytbärverk av andra material som skivor av KL-trä eller fanerträ, armerade träullselement eller profilerad plåt. Det finns även ytbärverk uppbyggda av exempelvis lättbalkar som samverkar med plywood och stålplåt.

Förbindningar

Trä kombineras ofta med andra material, till exempel stål i dragband eller fackverksdiagonaler. Förbindningar till takstolar utförs på fabrik med spikplåtar och på byggarbetsplatsen med spik och spikningsplåt, alternativt med skarvstycken av plywood eller konstruktionsvirke. För infästningar, sammanfogningar och förankringar används olika sorters byggbeslag av stål som spikas eller skruvas.

Limning av bärande träelement sker vanligen industriellt. På byggarbetsplatsen sker i vissa fall kompletterande limning, till exempel limning av golvspånskivor mot underlaget. Förskjutningar i mekaniska förband ska beaktas.

Konstruktionselement, tak. Skarvbeslag i stål
Bild 3. Exempel på skarvbeslag i stål som antingen pressas in i eller spikas i konstruktionsvirket.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok