Svenskt Trä Logo

Översikt över träbaserade bärverk – tak

Publicerad 2003-09-01

Kontrollerad 2020-03-26

Det bärande systemet i ett yttertak kan bestå av bärverk i olika lager: primärbärverk, sekundärbärverk och ibland även tertialbärverk.

Primärbärverk är det undre lagret och det bär mellan vertikala bärverk – väggar eller pelare. Primärbärverket har i regel den största spännvidden i det bärande systemet.

Exempel på primärbärverk är:

  • Raka balkar
  • Sadelbalkar
  • Takstolar
  • Ramar
  • Bågar
  • Plattor

Nästa lager kallas sekundärbärverk eller åsar. Det har vanligen mindre spännvidd och placeras tätare så att slutligen ett ytbärverk kan bilda takytan. I speciella fall kan även ett tredje lager – ett tertiärbärverk – ingå i det bärande systemet. Det bärande systemet för mindre byggnader, till exempel småhus, består i regel endast av primärbärverk och ytbärverk.

Benämningar på byggnadsstommens olika delar
Bild 1. Benämningar på byggnadsstommens olika delar.

 

Träbaserade bärverk - översikt

VF = vanligen förekommande   F = förekommande

Bärverk

Konstruktionsvirke

Limträ

Fanerträ

Lättbalk

Takbalk

VF

VF

VF

VF

Fackverkstakstol

VF

F

F

F

Treledstakstol

F

VF

F

F

Ramverkstakstol

VF

F

F

-

Svensk takstol

VF

-

-

-

Ram

VF

VF

-

-

Båge

F

VF

-

-

Tabell 1. Träbaserade bärverk – översikt

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan