Svenskt Trä Logo

Översikt över träbaserade bärverk – tak

Publicerad 2003-09-01

Kontrollerad 2020-03-26

Det bärande systemet i ett yttertak kan bestå av bärverk i olika lager: primärbärverk, sekundärbärverk och ibland även tertialbärverk.

Primärbärverk är det undre lagret och det bär mellan vertikala bärverk – väggar eller pelare. Primärbärverket har i regel den största spännvidden i det bärande systemet.

Exempel på primärbärverk är:

  • Raka balkar
  • Sadelbalkar
  • Takstolar
  • Ramar
  • Bågar
  • Plattor

Nästa lager kallas sekundärbärverk eller åsar. Det har vanligen mindre spännvidd och placeras tätare så att slutligen ett ytbärverk kan bilda takytan. I speciella fall kan även ett tredje lager – ett tertiärbärverk – ingå i det bärande systemet. Det bärande systemet för mindre byggnader, till exempel småhus, består i regel endast av primärbärverk och ytbärverk.

Benämningar på byggnadsstommens olika delar
Bild 1. Benämningar på byggnadsstommens olika delar.

 

Träbaserade bärverk - översikt

VF = vanligen förekommande   F = förekommande

Bärverk

Konstruktionsvirke

Limträ

Fanerträ

Lättbalk

Takbalk

VF

VF

VF

VF

Fackverkstakstol

VF

F

F

F

Treledstakstol

F

VF

F

F

Ramverkstakstol

VF

F

F

-

Svensk takstol

VF

-

-

-

Ram

VF

VF

-

-

Båge

F

VF

-

-

Tabell 1. Träbaserade bärverk – översikt

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok