Svenskt Trä Logo

Vinds- och hanbjälklag

Publicerad 2003-09-01

Kontrollerad 2020-03-26

Ett vindsbjälklag skiljer vindsutrymme från underliggande våningsplan. Det bjälklag som bildas av hanbjälkar i en takkonstruktion kallas hanbjälklag.

Olika konstruktiva förutsättningar, tekniska krav och produktionsförutsättningar medför att vinds- och hanbjälklag utformas på olika sätt. I regel har dessa bjälklag inget permanent golv. För vinds- och hanbjälklag kan därför större isolertjocklekar väljas än för andra klimatskiljande bjälklag.

Konstruktion - vindsbjälklag

Bärverket består av bjälkar som ofta ingår som element (underram eller hanbjälke) i takstolar. Det kan utföras av konstruktionsvirke, limträ, fanerträ eller lättbalkar. Bjälkar med stor konstruktionshöjd underlättar montering av landgångar eller annat provisoriskt golv för att möjliggöra dels inspektion, dels ett bättre utnyttjande av vindsutrymmet (till exempel som förråd). I övriga fall kan horisontella reglar monteras i takkonstruktionens stänger som underlag för landgångar.

Vinds- och hanbjälklag
Bild 1. Exempel på utformning av vindsbjälklag mot kallt utrymme.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan