Svenskt Trä Logo

Pulpettak

Publicerad 2003-09-01

Kontrollerad 2020-03-26

Pulpettak används till byggnader med upp till 30 m bredd och med liten taklutning. Vid stora spännvidder kräver detta ofta en eller flera bärande väggar. Vid större bredd eller större taklutning blir byggnadens ena fasad onödigt hög.

Pulpettak utförs mestadels med ett enda takfall. I äldre byggnader finns exempel där man kopplat ihop flera pulpettak till så kallat sågtandtak.

Olika pulpettakBild 1. A. Sågtandtak. B. Raka balkar i ett fack. C. Raka balkar i två fack. D. Pulpettbalkar. E. Upp-och-nedvänd sadelbalk.

Pulpettak med balkar

Ett pulpettak kan byggas med balkar fritt upplagda på två stöd eller kontinuerliga över flera stöd. Taklutningen kan åstadkommas antingen genom att jämnhöga balkar läggs på olika vägghöjder eller med pulpetbalkar. I det senare fallet blir bärverkets undersida horisontell, vilket ibland kan vara till fördel.

Enkla raka takbalkar kan utföras av konstruktionsvirke, limträ, fanerträ eller lättbalkar. Vid spännvidder upp till 4,5 m används konstruktionsvirke med centrumavstånd 600 mm. Upp till 8 m spännvidd används lättbalkar (träbaserade I-balkar, fanerträbalkar). Vid större spännvidder, upp till 30 m, används lådbalkar av plywood eller raka balkar av limträ med centrumavstånd 4–10 m. Balkhöjden blir cirka 1/17 av spännvidden vid en taklutning ≤ 1:14 (5°).

Ett pulpettak kan också åstadkommas med pulpetbalkar. Pulpetbalkar, tillverkade av limträ, får en balkhöjd i fältmitt motsvarande cirka 1/16 av spännvidden. Den lägre balkänden får en höjd motsvarande cirka 1/30 av spännvidden. Lämplig taklutning är 3–10° och spännviddsområde 10–30 m.

Pulpettak med fackverkstakstol

Pulpetformade fackverkstakstolar av konstruktionsvirke kan tillverkas för spännvidder upp till 20 m. Vid större spännvidder används fackverk av limträ eller fanerträ. Taklutningen kan variera mellan 3° och 14° men bör vara ≥ 10°.
Konstruktionshöjden blir cirka 1/15 av spännvidden.

Fackverk av konstruktionsvirke tillverkas vanligen med tjockleken 45 mm och med bredden 120–220 mm beroende på spännvidd. Knutpunkterna utförs med spikplåtar eller med spikförband.

 

Pulpetfackverk

Typ

Taklutning

Spännvidd

Pulpetfackverk

>1:7 (10°)

4–8 m

Pulpetfackverk

>1:7 (10°)

<20 m

Tabell 1. Pulpettak. Exempel på vanliga lutningar och spännvidder.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan