Låglutande tak

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2019-01-16

Låglutande tak kan utföras i träkonstruktion till såväl stora som små byggnader. Tak med mindre lutning ska utföras som terrasstak. Låglutande tak kan byggas upp med ett eller flera takfall.

Sadeltak med mellanliggande låglinjer är vanligast. Stora takareor avvattnas genom invändiga takavlopp. Takformerna kan skapas på olika sätt med hjälp av till exempel balkar eller fackverk. Ett annat sätt är att lägga balkar som ett gitter, så kallad balkrost. Taklutningen på låglutande tak är cirka ≤ 1:4, 14º.

Raka balkar

Låglutande tak med raka balkar byggs genom att balkarna läggs över två eller flera stöd. Konstruktionen kan användas inom spännviddsområdet 4 - 30 m. Konstruktionsvirke används till takbalkar med spännvidd upp till 10 m. Virkesdimensionen beror på spännvidden.

Raka balkar tillverkas som låd- eller I-balkar med konstruktionsvirke i flänsar och K-skiva som liv i längder mellan 5 och 15 m. Dimension och centrumavstånd väljs med hänsyn till sekundärbärverket.

Inom spännviddsområdet 5 - 30 m kan raka balkar eller pulpetbalkar av limträ användas. Balkhöjden blir cirka 1/17 av spännvidden. Kontinuerliga balkar används vanligen upp till 25 m spännvidd i facken och med en balkhöjd cirka 1/20 av spännvidden. Balkarnas centrumavstånd är 4 - 10 m.

Låglutande tak
Bild 1 och 2. Raka balkar i ett eller två fack.

Balkrost

Flacka tak (≤ 1:16, cirka 3,6°) kan utföras som en balkrost av trä, det vill säga balkar som bildar ett gitter i två eller tre riktningar. En balkrost av till exempel limträ kan användas inom spännviddsområdet 12 - 25 m. Balkhöjden blir cirka 1/20 av den fria spännvidden. Undersidan lämnas ofta synlig av estetiska skäl.

Låglutande tak
Bild 3. Tak av balkrost sett underifrån.

Fackverksbalkar

Vid spännvidder över 20 m är fackverksbalkar ett alternativ, särskilt om omfattande installationer måste samordnas med bärverket. Fackverk med spännvidder upp till 25 m kan tillverkas av konstruktionsvirke. Vid större spännvidder, upp till 80 m, används limträ eller fanerträ. Konstruktionshöjden blir cirka 1/14 av spännvidden. Balkarnas centrumavstånd är 4 - 10 m.

Genom att sammanbinda knutpunkter med stänger i flera riktningar erhålls ett så kallat rymdfackverk.

 

Raka fackverksbalkar

Balkhöjden cirka 1/10 av spännvidden

Typ

Taklutning

Spännvidd

Raka fackverksbalkar

>1:40 (cirka 1,5°)

<15 m

Raka fackverksbalkar

>1:40 (cirka 1,5°)

<15 m

Tabell 1. Raka fackverksbalkar. Taklutningar och spännvidder.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan