Svenskt Trä Logo

Låglutande tak

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2020-03-26

Låglutande tak kan utföras i träkonstruktion till såväl stora som små byggnader. Tak med mycket svag lutning, avsedda att beträdas, utförs i regel som altanbjälklag över uppvärmt utrymme, det vill säga med vattentätt skikt och altanbeläggning. Låglutande tak kan byggas upp med ett eller flera takfall.

Sadeltak med mellanliggande låglinjer är vanligast. Stora takareor avvattnas genom invändiga takavlopp. Takformerna kan skapas på olika sätt med hjälp av till exempel balkar eller fackverk. Ett annat sätt är att lägga balkar som ett gitter, en så kallad balkrost. Taklutningen på låglutande tak är ≤ 1:4, 14º.

Raka balkar

Låglutande tak med raka balkar byggs genom att balkarna läggs över två eller flera stöd. Konstruktionen kan användas inom spännviddsområdet 4–30 m. Konstruktionsvirke används till takbalkar med spännvidd upp till 10 m. Virkesdimensionen beror på spännvidden.

Raka balkar tillverkas som låd- eller I-balkar med konstruktionsvirke i flänsar och K-skiva som liv i längder mellan 5 och 15 m. Dimension och centrumavstånd väljs med hänsyn till sekundärbärverket.

Inom spännviddsområdet 5–30 m kan raka balkar eller pulpetbalkar av limträ användas. Balkhöjden blir cirka 1/17 av spännvidden. Kontinuerliga balkar används vanligen upp till 25 m spännvidd i facken och med en balkhöjd cirka 1/20 av spännvidden. Balkarnas centrumavstånd är 4–10 m.

Takstomme, låglutande tak. Raka balkar i ett eller två fack
Bild 1 och 2. Raka balkar i ett eller två fack.

Balkrost

Flacka tak (≤ 1:16, cirka 3,6°) kan utföras som en balkrost av trä, det vill säga balkar som bildar ett gitter i två eller tre riktningar. En balkrost av till exempel limträ kan användas inom spännviddsområdet 12–25 m. Balkhöjden blir cirka 1/20 av den fria spännvidden. Undersidan lämnas ofta synlig av estetiska skäl.

Tak av balkrost sett underifrån
Bild 3. Tak av balkrost sett underifrån.

Fackverksbalkar

Vid spännvidder över 20 m är fackverksbalkar ett alternativ, särskilt om omfattande installationer måste samordnas med bärverket. Fackverk med spännvidder upp till 25 m kan tillverkas av konstruktionsvirke. Vid större spännvidder, upp till 80 m, används limträ eller fanerträ. Konstruktionshöjden blir cirka 1/14 av spännvidden. Balkarnas centrumavstånd är 4 - 10 m.

Genom att sammanbinda knutpunkter med stänger i flera riktningar erhålls ett så kallat rymdfackverk.

 

Raka fackverksbalkar

Balkhöjden cirka 1/10 av spännvidden

Typ

Taklutning

Spännvidd

Raka fackverksbalkar

>1:40 (cirka 1,5°)

<15 m

Raka fackverksbalkar

>1:40 (cirka 1,5°)

<15 m

Tabell 1. Raka fackverksbalkar. Taklutningar och spännvidder.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan