Svenskt Trä Logo

Källarbjälklag

Publicerad 2003-09-01

Kontrollerad 2019-01-16

Ett källarbjälklag skiljer en källarvåning från ovanliggande våning.

En modern källarvåning har i regel permanent uppvärmda utrymmen eller åtminstone en viss uppvärmning. Det gäller särskilt i bostadshus. Källarbjälklaget behöver därför inte fullisoleras för att uppfylla kravet på lägsta golvtemperatur enligt BBR (Boverkets Byggregler).

I likhet med bottenbjälklag över inneluftsventilerad krypgrund bör det finnas isoleringsmaterial i bjälklaget som dämpar stomljudet. Det brandtekniska kravet varierar med typ av byggnad.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan