Svenskt Trä Logo

Bjälklagsfogar – bjälklag av massivträ

Publicerad 2003-09-01

Bjälklag belastas såväl i längdriktningen som i tvärriktningen. För att överföra lasterna används skruvade och limmade förband.

Fogar mellan plattbjälklag av massivträ

Sammanfogningen av bjälklagen görs på byggarbetsplatsen och det material som behövs ingår normalt i bjälklagsleveransen. De båda fogtyper som redovisas nedan kan även användas där bjälklagets översida ska vara synlig.

För fogar mellan korslimmade bjälklagsplattor kan den metod som visas i Bild 1 användas. Skruvförbandet överför last både längs och tvärs fogens längdriktning. Karakteristiska värden för beräkning av bärförmåga i fogens längdriktning framgår av Tabell 1. Skarven består av skruv motsvarande Spax Ø 5x40 och plywoodremsa 12x60 av hållfasthetsklass P30. Värdena gäller under förutsättning att centrumavståndet mellan skruvparen är större än 40 mm. Arbetet ska utföras enligt leverantörens anvisningar.

Vid synliga ytor efterfräses spårets kanter och en list med god passning limmas mot plywoodremsan.

 

Brottgränstillstånd
Rk (kN/skruvpar)

Bruksgränstillstånd
kk (kN/mm och skruvpar)

1,51

0,52

1 Maxlast vid deformationen 9 mm.
2 Styvhetsvärdet gäller för deformationer upp till 2 mm.

Tabell 1. Karakteristiska värden för dimensionering av bärförmåga i fogens längdriktning (horisontella skjuvkrafter) för ett limmat plattbjälklag.

Bjälklagsfogar
Bild 1. Utförande av bjälklagsfog med tre skruvpar.

Vid limmade förband uppnås mycket starka fogar och små deformationer. Limning skall ske under väl dokumenterade former och skall utföras av utbildad personal. Vid limning på byggarbetsplatser kan epoxilimmer användas. Risk för låga temperaturer skall beaktas. Limförband överför last både längs och tvärs fogens längdriktning. Karakteristiska värden för beräkning av fogens bärförmåga framgår av Tabell 2. Värden baseras på provningar av en fog i en treskiktsskiva med brädtjocklekarna 19, 34, 19 mm. Fogen är utförd med epoxilim. Deformationer för beräkning i bruksgräns kan försummas. Fogar i alternativa utföranden och limmer bör provas före användande. För andra dimensioner kontakta tillverkare.
 

 

Tillåten last vinkelrätt fog
Rk (kN/m)

Tillåten skjuvkraft i fog
Gk (kN/m)

Brottgräns

35

140

Tabell 2. Karakteristiska värden för dimensionering av limmad fog utförd enligt Bild 2.

Bjälklagsfogar
Bild 2. Utförande bjälklagsfog med limmad bräda.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok