Bjälklagsfogar – bjälklag av massivträ

Publicerad 2003-09-01

Bjälklag belastas såväl i längdriktningen som i tvärriktningen. För att överföra lasterna används skruvade och limmade förband.

Fogar mellan plattbjälklag av massivträ

Sammanfogningen av bjälklagen görs på byggarbetsplatsen och det material som behövs ingår normalt i bjälklagsleveransen. De båda fogtyper som redovisas nedan kan även användas där bjälklagets översida ska vara synlig.

För fogar mellan korslimmade bjälklagsplattor kan den metod som visas i Bild 1 användas. Skruvförbandet överför last både längs och tvärs fogens längdriktning. Karakteristiska värden för beräkning av bärförmåga i fogens längdriktning framgår av Tabell 1. Skarven består av skruv motsvarande Spax Ø 5x40 och plywoodremsa 12x60 av hållfasthetsklass P30. Värdena gäller under förutsättning att centrumavståndet mellan skruvparen är större än 40 mm. Arbetet ska utföras enligt leverantörens anvisningar.

Vid synliga ytor efterfräses spårets kanter och en list med god passning limmas mot plywoodremsan.

 

Brottgränstillstånd
Rk (kN/skruvpar)

Bruksgränstillstånd
kk (kN/mm och skruvpar)

1,51

0,52

1 Maxlast vid deformationen 9 mm.
2 Styvhetsvärdet gäller för deformationer upp till 2 mm.

Tabell 1. Karakteristiska värden för dimensionering av bärförmåga i fogens längdriktning (horisontella skjuvkrafter) för ett limmat plattbjälklag.

Bjälklagsfogar
Bild 1. Utförande av bjälklagsfog med tre skruvpar.

Vid limmade förband uppnås mycket starka fogar och små deformationer. Limning skall ske under väl dokumenterade former och skall utföras av utbildad personal. Vid limning på byggarbetsplatser kan epoxilimmer användas. Risk för låga temperaturer skall beaktas. Limförband överför last både längs och tvärs fogens längdriktning. Karakteristiska värden för beräkning av fogens bärförmåga framgår av Tabell 2. Värden baseras på provningar av en fog i en treskiktsskiva med brädtjocklekarna 19, 34, 19 mm. Fogen är utförd med epoxilim. Deformationer för beräkning i bruksgräns kan försummas. Fogar i alternativa utföranden och limmer bör provas före användande. För andra dimensioner kontakta tillverkare.
 

 

Tillåten last vinkelrätt fog
Rk (kN/m)

Tillåten skjuvkraft i fog
Gk (kN/m)

Brottgräns

35

140

Tabell 2. Karakteristiska värden för dimensionering av limmad fog utförd enligt Bild 2.

Bjälklagsfogar
Bild 2. Utförande bjälklagsfog med limmad bräda.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan