Svenskt Trä Logo

Olika typer av förband

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2019-10-07

I moderna träkonstruktioner består fästdonen i mekaniska förband av spikar, träskruvar eller skruvar med bricka och mutter.

Som skarvelement används laskar av trä eller skivmaterial samt olika typer av plåtbeslag. I dag finns en mångfald olika byggbeslag i stålplåt utvecklade för skilda ändamål.

Krafterna i mekaniska förband överförs normalt genom böjning av fästdonen och normalkrafter i skarvelementet. Krafter kan också överföras med mellanläggsbrickor i fogsnitten.

Laskar och spikplåtar

Laskar utförs av konstruktionsvirke, konstruktionsskivor eller stålplåt. De fästs i elementen med hjälp av spik. Till laskar av trä används vanligen trådspik medan ankarspik/ankarskruv eller liknande används till laskar av stålplåt.

För sammanfogning av takstolar finns särskilda spikplåtar. Spikplåtarna har utstansade tänder som trycks in i virket. Sådana skarvbeslag fungerar både som lask och fästdon. För grövre konstruktioner har särskilda sammanfogningstekniker utvecklats. De fungerar statiskt på samma sätt som laskar. Av brandtekniska skäl brukar beslag i grövre konstruktioner vara infällda.

Limträförband med inslitsade plåtar kan skruvas med skruv med borrspets som borrar genom såväl trä som plåt. Vid plåttjocklekar > 5 mm användes dymlingar i förborrade hål. Till infästningar, balkupplag etcetera kan en skruv som pressar virkesstyckena mot varandra användas. Skruven är försedd med en reducerad skalle så att den enkelt kan försänkas. Skruven är också försedd med borrspets som eliminerar sprickbildning i virket.

Byggbeslag

Det är fördelaktigt från ekonomisk synpunkt att använda sig av de standardbeslag som tillhandahålls på marknaden. Specialtillverkade beslag blir i regel betydligt dyrare, men kan vara motiverade när exempelvis högt ställda arkitektoniska krav ställs eller högre brandkrav. En rad byggbeslag har utvecklats för olika ändamål:

  • Balkskor för att fästa en balkände till annan balk eller pelare
  • Vinkelbeslag för att binda samman element som bildar vinkel med varandra
  • Universalbeslag är ett alternativ till vinkelbeslag
  • Gaffelankare för att förankra takstolar
  • Stolpskor för att vara nedre fäste för en stolpe eller pelare i ett fundament.

Byggbeslagen fästs i trä med ankarspik eller ankarskruv. Val av beslag, antal fästdon och deras placering bestäms vid dimensioneringen.

Träelement behöver ofta fästas i andra konstruktionsmaterial, till exempel betong eller murverk. Man kan normalt inte fästa elementet med spik eller skruv direkt i det andra materialet. Till betong kan man fästa in med hjälp av svetsning till ingjutna plåtar eller skruva fast i betongen ingjutna grundskruvar. Vid måttliga laster kan också expanderskruv eller kemankare användas. Sådana kan också användas för infästning i murverk, men i sådant material kan bara mindre krafter överföras. Ett annat sätt är att använda något slags beslag av stål. Bland beslagen finns olika former av förtillverkade byggbeslag eller unika beslag som utformas och dimensioneras i varje enskilt fall.

Förankring av takstol
Bild 1. Förankring av takstol.

Exempel på pelarfot
Bild 2. Exempel på pelarfot.

Exempel på pelarfot.
Bild 3. Exempel på pelarfot.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan