Svenskt Trä Logo

Filmföreläsningar

Publicerad 2017-04-10

Uppdaterad 2019-11-26

Expertis och fördjupad kunskap kan göra skillnad. Genom att Svenskt Trä arrangerar seminarierna Ingenjörsmässigt byggande i trä bygger vi upp en samling med intressanta föreläsningar inom olika tekniska områden. Vi lägger såklart ut dessa under relaterade avsnitt på TräGuiden löpande. Här nedan återfinns även alla filmade föreläsningar i kronologisk följd med det senaste överst.

"Skogsnäringens nytta för klimatet", Introduktion med Tomas Alsmarker och föredrag med Helena Sjögren, Miljödirektör, Skogsindustrierna. Från Ingenjörsmässigt byggande i trä 2019. 

"Actual research activities, applications and and future prospects for CLT", Gerhard Schickhofer, Professor, TechnischeUniversität Graz. Från Ingenjörsmässigt byggande i trä 2019. 

"Säkra fasader", Kerstin Sedendal, VD, Mellangårdens Miljlö och Utvecklings AB. Från Ingenjörsmässigt byggande i trä 2019. 

"Tysta hus i trä", Klas Hagberg, VD, Acouwood AB. Från Ingenjörsmässigt byggande i trä 2019. 

"Kunskapsläget för brandprojektering av trähus", Mattias Delin, Forskningsdirektör, Brandforsk. Från Ingenjörsmässigt byggande i trä 2019. 

"Håll fukten ute", Johan Haglund, Diplomerad fuktsakkunnig, Dry-IT AB och Christopher Ågren, Diplomerad fuktsakkunnig, Dry-IT AB. Från Ingenjörsmässigt byggande i trä 2019.

"Trä i konstruktion och form", Gustav Essebro, VD, TK Botnia. Från Ingenjörsmässigt byggande i trä 2019.

"Med blicken mot framtidens träbyggnadskonst", Carmen Izquierdo, Arkitekt, Esencial AB. Från Ingenjörsmässigt byggande i trä 2019.

"Träindustrin bygger Sverige hållbart", Mikael Eliasson, Direktör Svenskt Trä. Från Ingenjörsmässigt byggande i trä, Stockholm 13 november 2018.

"Projektera och beställa stora träkonstruktioner", Ulla Alberts, VD/Arkitekt SAR/MSA, Murman Arkitekter AB. Från Ingenjörsmässigt byggande i trä, Stockholm 13 november 2018.

"Temporär stagning av stora träkonstruktioner", Roberto Crocetti, Adjungerad professor, Kungliga Tekniska Högskolan. Från Ingenjörsmässigt byggande i trä, Stockholm 13 november 2018.

"Praktiskt montage av limträ- och KL-träkonstruktioner", Pelle Olsson, Montagechef, Martinsons Byggsystem KB. Från Ingenjörsmässigt byggande i trä, Stockholm 13 november 2018.

"Behövs väderskydd under montage av limträ- och KL-träkonstruktioner?", Per Karnehed, Fukt- och energiexpert, Karnehed Design & Construction AB. Från Ingenjörsmässigt byggande i trä, Stockholm 13 november 2018.

"Montage av stort trähus i storstadsmiljö - Finansparken i Stavanger", Åge Holmestad, Projektutvecklare/Seniorrådgivare, Moelven Limtre AS. Från Ingenjörsmässigt byggande i trä, Stockholm 13 november 2018.

"Hälsa, Arbetsmiljö och Säkerhet", Marie-Louise Lorsell, Inköpschef AO Bygg Bostäder, Veidekke & Maria Wernius, HMS-chef AO Bygg Bostäder, Veidekke. Från Ingenjörsmässigt byggande i trä, Stockholm 13 november 2018.

"Montage av världens högsta trähus - Mjøstårnet i Brumunddal", Harald Liven, Projektutvecklare/Konstruktör, Moelven Limtre AS. Från Ingenjörsmässigt byggande i trä, Stockholm 13 november 2018.

"Konstruktionsdesign i hybrid- och träkonstruktioner", Roberto Crocetti, Professor träkonstruktion. Från Ingenjörsmässigt byggande i trä i Malmö 18 oktober 2017.

"Performance of wood constructions in Life Cycle Assessment - Experiences from DGNB certification", Lau Raffnsøe, Teknisk direktör, Green Building Council Denmark. Från Ingenjörsmässigt byggande i trä i Malmö 18 oktober 2017.

"Världens högsta trähus Mjöstornet: Fokus brandskydd", Johan Åhlén, VD Moelven Töreboda AB. Från Ingenjörsmässigt byggande i trä i Malmö 18 oktober 2017.

"Valla Berså: Fokus fuktsäkert byggande", Per Karnehed, Civilingenjör, Karnehed Design och Construction AB. Från Ingenjörsmässigt byggande i trä i Malmö 18 oktober 2017.

"Prisvinnande träarkitektur", Mirjam Hallin, Arkitekt, Tegnestuen Vandkunsten. Från Ingenjörsmässigt byggande i trä i Malmö 18 oktober 2017.

"Räcker skogen till mer träbyggande?", Carina Håkansson, VD, Skogsindustrierna. Från Ingenjörsmässigt byggande i trä i Stockholm 23 maj 2017.

"Mass timber is coming of age", Nick Milestone, Managing Director, B&K Structures. Från Ingenjörsmässigt byggande i trä i Stockholm 23 maj 2017.

Samtal om KL-trä som konstruktionsmaterial, Anders Gustafsson, Forskare, RISE, Emelie Westergren, Arkitekt, White, Daniel Wilded, Produktchef KL-trä, Martinson Group AB och Gustav Ahlford, VD/Projektutvecklare, Walloxstrand AB. Från Ingenjörsmässigt byggande i trä i Stockholm 23 maj 2017.

"Dimensionering av KL-träkonstruktioner", Henrik Danielsson, Teknisk doktor, Lunds Tekniska Högskola/Konstruktör, Limträteknik i Falun AB. Från Ingenjörsmässigt byggande i trä i Stockholm 23 maj 2017.

"Inomhusklimat i trähus - värme, energi och hälsa", Tomas Nord, Universitetslektor, Linköpings Universitet och Kristine Nore, Forskare, Norsk Treteknisk Institutt. Från Ingenjörsmässigt byggande i trä i Stockholm 23 maj 2017.

"Hvordan skape gode og lønnsomme bygg med massivtre", Terje Strand, Managing Director, Woodcon AS och Sigbjørn Faanes, Design Manager, Veidekke Entreprenør AS. Från Ingenjörsmässigt byggande i trä i Stockholm 23 maj 2017.

"Därför vill vi bygga mer i trä", Jan Dahlkvist, Marknadsutvecklingschef, NCC Sverige AB. Från Ingenjörsmässigt byggande i trä i Stockholm 23 maj 2017.

"Building with wood is the natural choice", Pirmin Jung Ingenieure AG. Från Ingenjörsmässigt byggande i trä i Göteborg 18 oktober 2016.

"Brandprojektering av träkonstruktioner", Birgit Östman, Forskare, SP Hållbar Samhällsbyggnad. Från Ingenjörsmässigt byggande i trä i Göteborg 18 oktober 2016.

"Fit for BIM digital integration in the building process", Thomas Rohner, Professor in Timber Constructions and BIM, Bern University of Applied Sciences. Från Ingenjörsmässigt byggande i trä i Göteborg 18 oktober 2016.

"Spektakulära norska byggnadsverk i trä", Magne Aanstad Bjertnæs, Civilingenjör, Sweco Norge AS. Från Ingenjörsmässigt byggande i trä i Göteborg 18 oktober 2016.

"Horisontalstabilisering och förband", Roberto Crocetti, Professor, Lunds Tekniska Högskola / Limträteknik i Falun AB, från Träkonstruktionsdagen 21 april 2016.

"Brandprojektering av träkonstruktioner", Anders Paulsson, Civilingenjör, Bjerking AB, från Träkonstruktionsdagen 21 april 2016.

"Treet - 14-våningar – världens högsta trähus", Harald Liven, Projektutvecklare, Moelven Limtre AS, från Träkonstruktionsdagen 21 april 2016.

"Akustik i konstruktioner av trä", Pontus Thorsson, Teknisk doktor i akustik, Akustikverkstan AB, från Träkonstruktionsdagen 21 april 2016.

"Anledningar att välja trä – bortom teknik", Magnus Silfverhielm, Professor, Linnéuniversitetet / AIX Arkitekter AB, från Träkonstruktionsdagen 21 april 2016.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok