Svenskt Trä Logo

7.2 Utförande och montage

Publicerad 2021-11-02

Avsnitt 3.6 gäller även till stora delar för ramverkstakstolar. Det finns dock en större skillnad då ramverkstakstolar oftare levereras med lös topp som ska monteras på byggarbetsplatsen. Den lösa toppen bör monteras före lyft av takstolen. För kopplingspunkter vid lyft väljs lämpligen två punkter, en på vardera sida om hanbjälken. Mindre ramverkstakstolar går bra att lyfta i nock.

Montaget sker lämpligen med ett stabilt takstolspaket enligt tidigare beskrivning, sidan 3.6.2 Lyft och montage, och därefter kan montaget göras enligt figur 7.3 och figur 7.4. Alternativt monteras första takstolen med stöd av gavel och därefter stabiliseras takstolarna med montageregel. Gavel eller takstolar lodas in med stor noggrannhet.

Lämpligt är att använda sig av montagereglar för överram och takstolstopp, se figur 7.3. Montageregel ovanför hanbjälken placeras nära nock och den under hanbjälken cirka 1,80 meter över bjälklaget så att det är möjligt att nås från tillfällig landgång placerad på mellanbjälklaget.

Avstyvningsreglar monteras fortlöpande och lämpligen från en övre land­ gång med tillhörande räcken.

Montage av de första ramverkstakstolarna
Figur 7.3 Montage av de första ramverkstakstolarna. De första ramverkstakstolarna monteras om möjligt parvis. Övriga ramverkstakstolar stabiliseras under montagetiden med montagereglar.

Montage av övriga ramverkstakstolar
Figur 7.4 Montage av övriga ramverkstakstolar.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan