Svenskt Trä Logo

7.4.1 Vanliga förstärkningsmetoder när dragspänningar vinkelrätt mot fiberriktningen är kritiska

Publicerad 2017-01-18

Vanligtvis förstärks krökta balkar, bumerangbalkar och sadelbalkar mot dragspänningar vinkelrätt mot fiberriktningen på följande sätt:

  • Inre förstärkning.
  • Yttre förstärkning.

Den inre förstärkningen kan utföras med:

  • Inlimmade skruvar.
  • Helgängade skruvar.
  • Helgängade träskruvar.

Figur 7.17 visar typiska utföranden för inre förstärkning.

När inre förstärkningsteknik används bör man beakta att stängerna eller skruvarna reducerar tvärsnittsarean när dragspänningen vinkelrätt mot fiberriktningen kontrolleras.

Den yttre förstärkningen kan utföras med:

  • Pålimmad plywood eller pålimmat fanerträ.
  • Pålimmade brädor med fiberriktningen vinkelrätt mot balkens fiberriktning.

I det följande ges endast ett dimensioneringsförslag för inre förstärkning. Yttre förstärkning kan dimensioneras på likartat sätt.


Figur 7.17
Typiska utföranden för inre förstärkning för limträbalkar utsatta för dragspänningar vinkelrätt mot fiberriktningen.Figur 7.18
Typiska yttre förstärkningssätt för limträbalkar utsatta för dragspänningar vinkelrätt mot fiberriktningen.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok