Svenskt Trä Logo

7.3 Dimensionering

Publicerad 2017-03-15

En generell regel som gäller vid tillverkningen av både sadelbalkar och bumerangbalkar är att de kontinuerliga lamellerna alltid placeras på den dragna sidan av balken, alltså på undersidan om balken är fritt upplagd och belastas huvudsakligen av nedåtriktade laster. Av detta följer att de snedsågade lamellerna kommer att befinna sig på den tryckta sidan av balken.

Limpågivning vid tillverkningen.
Limpågivning vid tillverkningen.TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok