Svenskt Trä Logo

Entreprenadbesiktning

Publicerad 2018-08-23

Efter avsyning av färdig limträstomme kan det gå lång tid innan byggnaden är helt färdigställd. Mycket kan hända under denna tidsperiod i form av skador eller defekter på limträstommen.

När hela byggnaden är färdigställd ska en entreprenadbesiktning äga rum. Innan byggnaden kan överlämnas till byggherren ska den besiktigas och godkännas. Från och med det datum som byggnaden godkänts gäller avtalad garantitid på material och arbete.

En entreprenadbesiktning omfattar kontroll av att limträstommen överensstämmer med bygghandlingar och kontrakt.

I samband med en entreprenadbesiktning, som kan komma att ske lång tid efter limträstommens färdigställande, kan följande kontrollpunkter avseende en limträstomme tillämpas:

 • Defekter som kan påverka bärförmågan hos limträstommen.
 • Förekomst av mikrobiell påväxt på limträytor.
 • Fuktkvot i limträet. En elektrisk resistansfuktkvotsmätare med isolerade hammarelektroder kan indikera om det föreligger förhöjd fuktkvot.
 • Förekomst eller spår av insekter.
 • Förekomst av sprickor och delaminering.
 • Förekomst av onormalt stora springor och glipor.
 • Funktion hos olika förband.
 • Deformationer, till exempel onormala nedböjningar eller andra formförändringar.
 • Infästningars kondition, till exempel förekomst av korrosion.

Innebandyarena med limträstomme, Växjö.
Innebandyarena med limträstomme, Växjö.

Färdigmonterad stomme av limträramar med fingerskarvade ramhörn. Lagerbyggnad, Sollentuna.
Färdigmonterad stomme av limträramar med fingerskarvade ramhörn. Lagerbyggnad, Sollentuna.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan