Svenskt Trä Logo

Dekorativa metoder

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-08-24

Kontrollerad 2019-01-23

Det finns otaliga variationsmöjligheter inom varje metod, bara ett fåtal nämns här.

Lasering

Lasering utförs med pensel, svamp eller linnetrasa. Lägg på lasyrfärgen tunt så trästrukturen eller den målade bottenkulören framträder genom färgskiktet. Laseringen kan göras slät och svagt randig med pensel eller stöpplad och svagt prickig med en speciell borste kallad stöpplare som fördelar lasyren jämnt genom att man stöter borständarna mot ytan.

Man kan göra idragningar med moddlare eller idragare, man kan torka bort lasyren på vissa partier och man kan ”spräcka” ytan med lösningsmedel. Bearbetning med svamp ger så kallad ”rot”. Randning med idragare ger ”långhalm”. Inom allmogemåleriet finns en mängd varianter av ”nävamålning” och målning med trasor.

Svampmålning

Svampmålning innebär att man skapar dekorativa effekter på en enfärgad botten med en natursvamp eller syntetisk svamp som doppats i en mer eller mindre avvikande färg. Man kan svampa med en eller flera färger (upp till tre är vanligt förekommande) och få mycket olika effekter beroende på påföringstekniken, tätheten och kontrasten mellan de ingående färgerna.

En tät och jämn svampning med små kontraster ger en skiftande men i stort sett likformig yta. Öva först på en skiva eller på ett skyddspapper för att få rätt tryck och färgmängd.

Svampmålning med syntetisk svamp 
Bild 1 och 2. Med svampmålning läggs färgen på med en natursvamp eller en syntetisk svamp och man kan få olika effekter beroende på teknik
.

Stänkmålning

Stänkmålning var ursprungligen ett enkelt sätt att utföra stenimitation och är känt i Sverige åtminstone sedan 1600-talet. Ibland har man stänkmålat direkt på obehandlade träytor, men vanligtvis har man först målat en bottenfärg eller delat en väggpanel i fönsterbänkshöjd, så kallad bröstpanel, och givit den en mörkare ”bröstning” och en ljusare överdel. På bröstningen stänkte man sedan en färg med hjälp av en björkvisp eller en böjd pensel, så kallade ”hornsugga”. Oftast stänkte man med flera kulörer, dock en i taget. En av dem valdes mörkare och en ljusare än väggytan, och på så sätt fick man fram en varierad yta som dessutom var mycket tålig mot nedsmutsning. Inga fläckar syns på en redan prickig yta! Öva först på en skiva eller på en vägg med skyddspapper för att få rätt tryck och färgmängd.

Exempel på dekorativa metoder: svampning, randning och stänkning
Bild 3. Exempel på dekorativa metoder: svampning, randning och stänkning

Ådring

Ådring är en metod att illusoriskt efterlikna olika träslag med lasyrer. Det förekommer både terpentinblandade oljelasyrer och vattenbaserade lasyrer med öl, ättika eller mjölk. Under historiens gång har ädla träslag och konstfulla inläggningsarbeten varit populära. Den svenska fattigdomen har dock gjort användningen mindre vanlig här. I stället har det svenska måleriet präglats av mycket imitationsmålning av trä. För att utföra ådringsmåleri krävs stor yrkesskicklighet och erfarenhet.

Ådring
Bild 4. Ådring
.

Band och linjer

Man kan måla band i olika bredder på fri hand med stöd. Det vanligaste är dock att maskera de ytor som inte ska behandlas med maskeringstape. Om det band man ska måla är smalare än cirka 30 mm, sätt först en tape i önskad bandbredd som stöd för de båda sidlinjernas maskering. När sidlinjerna är maskerade, ta bort bandbreddens tape. För att undvika att bandfärgen ”kryper” in under tapen, måla maskeringstapens kant mot bandet tätt med bottenfärgen.

När bandfärgen med den avvikande kulören målats till full täckning, ta bort maskeringstapen omgående. Lossa tapen genom att dra den lite snett mot den målade ytan. Om bandfärgen får torka innan maskeringen tas bort är det risk för att kanterna blir ojämna. Vid indelning i fält eller annan kulördelning är förfaringssättet detsamma som vid bandmålning.

När man målar band och linjer tar man hjälp av maskeringstape
Bild 5. När man målar band och linjer tar man hjälp av maskeringstape
.

Schablonmålning

Schabloner används för att enkelt kunna åstadkomma mönster eller upprepade figurer. Schablonen består av ett stycke papper eller plast med utskuret mönster som motsvarar den önskade figurens form. Därefter stöpplas färgen över schablonens utskurna mönster med en stöpplare eller en svamp och sedan kompletteras målningen på fri hand med en streckpensel. Schablonen är ett vanligt hjälpmedel för vägg- och takdekorering, exempelvis bårder, stjärnor etcetera.

Schablonmålning
Bild 6. Schablonmålning.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok