Svenskt Trä Logo

Nymålning

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-08-24

Kontrollerad 2019-01-23

Utförandet av nymålning inomhus.

Förberedelser och första behandling

Ytor som ska behandlas ska vara torra (högst 16 % fuktkvot) och dammfria. Var noga med att slipa ned (döva) alla skarpa kanter som annars lätt blir skadade och som är svåra att bygga upp igen.

Vid behandling i våtutrymmen, stryk panelbrädorna en gång före montering och var särskilt noga med att mätta ändträ och skarvar med träskyddsmedel (till exempel penetrerande grundolja eller träskyddsprodukt). Efter första behandlingen reser sig träfibrerna något och en slipning rekommenderas före nästa strykning. Slipa lätt och torka bort allt damm mellan varje behandling. Slipa alltid i träfibrernas längdriktning. För att undvika att obehandlat trä i framtiden syns mellan panelbrädor som torkat isär, stryk brädorna en gång med den slutliga kulören före uppsättning.

Det är viktigt att arbeta så dammfritt som möjligt. Minsta dammkorn i lacken eller i färgen syns mycket tydligt.

Kopplade fönsterbågars mellansidor bör behandlas enligt rekommendationerna för utvändig målning av fönster.

Färg – fabrikat och tillverkningsnummer

Följ alltid färgtillverkarnas anvisningar och undvik att blanda olika fabrikat i samma behandlingsserie. Detta både för resultatets bästa och för att undvika problem med tillverkarens garantier. Ett gott råd när det gäller inköp av färg är att alltid välja samma tillverkare av såväl grundfärg som toppfärg.

Om man väljer en icke-vit kulör är det viktigt att man ser till att samtliga burkar har samma tillverkningsnummer (satsnummer). Även med dagens kontroll av tillverkningen kan det förekomma vissa små kulörskillnader mellan olika satser.

Färgtyper

Olja

När en oljad yta önskas är det viktigt att träunderlaget är slätt och väl slipat. Det underlättar skötseln. Olja tak- och väggpaneler samt horisontella snickerier två till tre gånger och torka av överflödig olja efter varje strykning. Olja bänkar och bord tills träet är mättat, slipa med fint sandpapper mellan inoljningarna och glöm inte att torka bort överflödig olja som annars bildar en kladdig hinna. Vid oljning av skärbrädor och bänkar där mat hanteras, använd paraffinolja, vanlig träolja ger smak.

OBS! Det finns risk för självantändning. Kom ihåg att bränna trasor som använts eller dränk dem i vatten och lägg dem därefter i en plastpåse som försluts.

Lack

Klarlackerade ytor kräver samma förarbete som oljade, se ovan, var särskilt noggrann med att slipa bort eventuella märken eller missfärgningar före första lackningen. De framträder ännu tydligare efter det att ytorna klarlackats. Stryk ut lacken jämnt och flödigt, slipa lätt mellan strykningarna.

Lasering

Vid lasering av virke, lasera varje bräda i hela dess längd innan nästa påbörjas för att undvika dubbel lasering vid överlappande strykningar. För att få en jämnare lasering, olja träytorna en gång före lasering. Vissa lasyrer kräver en skyddslack ovanpå.

Täckmålning 

Behandla först täckfärgsmålade paneler och snickerier med kvistlack (schellack) på alla synliga kvistar för att minska risken för framtida missfärgade genomslag. Grundmåla därefter ytorna med grundfärg avsedd för snickerier och slipa när det torkat. Beroende på vilket krav som ställs på ytjämnhet, spackla ytorna med snickerispackel. Vid lägre krav, spackla slag- och tryckmärken samt kvistvres en eller två gånger. Vid högre krav, bredspackla dessutom hela träytan. Efter att önskad släthet uppnåtts genom spackling och slipning, stryks ytorna ytterligare en gång med grundfärgen. Sedan följer färdigstrykning med färdigstrykningsfärg i önskad kulör och glans. Vid mycket höga krav på ytfinish, utför också en mellanstrykning med färdigstrykningsfärgen.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok