Svenskt Trä Logo

Reparationsmålning

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-08-24

Kontrollerad 2019-01-23

Den invändiga ytbehandlingen av trä bör underhållas i takt med att belastningen sliter ned behandlingen och de dekorativa och skyddande egenskaperna minskar.

Ytor som fönsterbrädor och bänkar där man ställer saker slits fortare och även ytor som utsätts för fuktbelastning kräver ett tätare underhåll.

För oljade och laserade ytor gör solljuset att stora färgskiftningar uppstår mellan synliga ytor och ytor som är dolda av till exempel tavlor, mattor och bord.

Kopplade fönsterbågars mellansidor bör behandlas enligt rekommendationerna för utvändig målning av fönster.

Förberedelser

Innan måleriarbetet startar är det mycket viktigt att justera fönster-, dörr- och lucksnickerier så att det går lätt att öppna och stänga dem och så att tillräckligt färgutrymme finns. Demontera också samtliga beslag och kontakter och tvätta dem innan de monteras på de färdigbehandlade snickerierna. Skyddstäck lösöre och sådana delar och detaljer som inte ska målas. Tänk på att slipdamm lätt förflyttar sig över hela hemmet. Plasta in dörröppningarna till angränsande rum för att hindra dammspridning.

Rengöring

Rengör samtliga ytor som ska behandlas till fast betryggande underlag. Tvätta först ytorna med målartvätt (soda) med en tvättsvamp och skölj noga tills all smuts är avlägsnad.

OBS! Använd gummi- eller plasthandskar vid arbete med rengöringsmedel. Skydda ögonen med skyddsglasögon. Skrapa och slipa därefter bort all löst sittande färg eller lack. För att underlätta uppbyggnaden av de nya ytskikten kan man maskinslipa ytorna med ett normalgrovt sandpapper (120 korn per cm2), och slipa ned (döva) alla vassa kanter.

Färgtyper vid reparationsmålning

Olja eller klarlack

Oljade eller klarlackade ytor kan efter rengöring strykas en eller två gånger, beroende på hur nedgången ytan är.

Ett vanligt bekymmer är att färgen på trä, som oljats eller klarlackats och som utsätts för solljus, förändras med tiden. Furu blir mörkare och gran blir gulare. Det innebär att skuggade delar under exempelvis tavlor, mattor och bord är betydligt ljusare.

Eventuella lagningar och iläggningar av nytt trä är svårare att dölja, en försiktig lasering i panelernas kulör på nya delar jämnar ut ytan en del.

Vid färgskiftningar är lasering av hela ytor ytterligare en möjlighet. Vid stora färgskiftningar är det endast täckmålning som ger ett acceptabelt slutresultat.

Lasering

För omlasering av tidigare laserade ytor, rengör först som beskrivits ovan. Laga och lasera träskador, lasera nötta och flagade delar på samma sätt som övriga ytor. Vid omlasering är större kulörförändring inte att rekommendera. Det är däremot fördelaktigt att välja en något avvikande kulör för att dölja eventuella färgskiftningar. Mycket hårt slitna laserade ytor måste täckmålas för ett acceptabelt resultat.

Täckmålning

Täckmålning är den enklaste reparationsmålningen av de redovisade. Efter rengöring enligt ovan, grundmåla trärena ställen med grundfärg avsedd för snickerier innan spackling påbörjas. Grunda fabriksbehandlade ytor i sin helhet med så kallad häftgrundfärg. Spackla och slipa till önskad ytsläthet. Stryk därefter ytan två gånger med vald färgtyp i önskad kulör.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok