Svenskt Trä Logo

Golv och golvunderhåll

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-08-24

Kontrollerad 2019-01-23

Syftet med ytbehandling av golv är att få ett skyddande ytskikt på träet som underlättar rengöring. Ytskiktet ska helst tillåta träet att andas och röra på sig och naturligtvis ge trägolvet en vacker yta.

Ytbehandling av nya golv

Oljade golv

Oljade brädor framhäver träkänslan genom sin mjuka varma yta, där trädets ådring och färgskiftning framhävs. Eftersom oljan tränger in och förenar sig med veden får golvet en slagtålig yta. Intryckningsskador kan repareras genom att området fuktas. Vedfibrerna sväller och reser sig. Därefter stryker man på olja och polerar.

Golvolja finns även med pigment som ger en laserande effekt. Vanligast är ett vitt pigment som gör ytan ljusare.

Ett oljat golv kräver ett visst underhåll. Försummar man detta kan golvet blir förstört. Det mister sin slitstyrka och blir svårt att hålla rent.

Lutbehandlade golv

Lutbehandling kombineras ofta med inoljning och såpning, vilket gör att golven inte gulnar och mörknar.

Kalkade och betsade golv

Infärgning av golv genom kalkning eller betsning kan kombineras med oljning. Kalken ger en ljus färgton. Bets finns i olika kulörer.

Målade golv

Laserande eller täckande färger ger stor möjlighet till variation och mönster, till exempel rutor – raka eller diagonala – eller dekorlinjer och friser. Färgskiktet har dock begränsad tålighet mot slitage.

Lackade golv

Lackning ger en slät yta med viss glans och hög slitstyrka som är nästan okänslig för spill. I dag används enbart vattenburna golvlacker, som håller bättre mot slitage än de gamla syrahärdande lackerna. De är också bättre ur miljösynpunkt.

Golvunderhåll

Håll golvet rent genom att sopa eller dammsuga och tvätta eller skura det med såpa med jämna mellanrum. Använd sparsamt med vatten på ett trägolv. Vrid ur trasan eller moppen väl. Renovering är nödvändigt när golvet är mycket repigt och misskött eller har slag- eller tryckmärken. Slipa hela ytan ren med en slipmaskin, behandla därefter ytan med lämplig teknik.

Oljade och lutade golv

Ett oljat eller ett lutbehandlat golv som oljats tål de flesta ämnen. Oljan bildar en spärr mot smuts och våtskador. Trägolven mår bäst av normal städning – sopa eller dammsug. Torka med trasa eller mopp som doppas i såpvatten och vrids ur innan den används. Tänk på att oljebehandlingen måste förnyas, hur ofta beror på hur mycket golvet används. Några veckor efter behandlingen kan golvet börja rengöras med såpvatten igen.

OBS! Det finns risk för självantändning. Kom ihåg att bränna trasor som använts eller dränk dem i vatten och lägg dem därefter i en plastpåse som försluts.

Lackade golv

Dammsug och torka av med fuktig trasa eller golvmopp då och då, lite rengöringsmedel i vattnet är bra. Moppen eller trasan ska vara väl urvriden. Ta bort fläckar av fett, bär eller rödvin så fort som möjligt. Våttorka direkt.

Lutade och såpbehandlade golv

Såpan ger golvet en smutsavstötande yta. Städa på samma sätt som vid oljebehandlade eller lackade golv, det vill säga sopa eller dammsug och torka av med såpvatten. Vrid ur trasan eller moppen väl.

Såpbehandla golvet ett par gånger per år. En överfettad, tensidfri golvsåpa med vitt färgpigment rekommenderas. Det ger golvet en ljus fin yta. Såpan gör rent och återfettar ytan. Den har likartad uppbyggnad som olja och minskar behovet av att olja golvet.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok