Svenskt Trä Logo

Färgtyper inomhus

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-08-24

Kontrollerad 2019-01-23

Vilken färgtyp man ska använda är beroende av önskat estetiskt och funktionellt slutresultat. Ibland kan underlaget som ska målas utgöra en begränsning. De olika färgtyperna kan delas in efter täckande förmåga och efter bindemedel.

Täckande förmåga

Olja eller klarlack 

Olja eller klarlack ger ett tunt färgskikt som tydligt visar träets struktur. Kulören bestäms av träets egen kulör och åldrande.

Lasyr

Lasyr ger ett tunt färgskikt som tydligt visar träets struktur. Kulören bestäms av lasyrens kulör i samspel med träets egen kulör och åldrande. Det innebär att det är svårt att behålla kulör vid underhåll.

Täckfärg

Täckfärg ger ett relativt tjockt färgskikt som ger ett bra skydd för träytan. Täckfärg visar inget av träets kulör. Det gör att man kan välja vilken kulör som helst.

Bindemedel

Akrylatfärg

Akrylatfärg används på alla slags snickerier och paneler, både vid ny- och reparationsmålning. På grund av sin termoplasticitet rekommenderas den inte till avställningsytor. Den ger obetydlig lukt vid målning och under torkning. Den är lättstruken, torkar snabbt och håller också kulören mycket bra. Den har god vidhäftning till tidigare olje- och alkydoljefärgsmålade ytor. spädningsmedlet är vatten och torktiden är cirka 6 timmar.

Alkydoljefärg

Alkydoljefärg finns både med lacknafta och med vatten som spädningsmedel. Den används både vid ny- och reparationsmålning på snickerier och paneler. Den klarar höga krav på ytfinish, till exempel för avställningsytor. Den är lätt att stryka ut och har god utflytning. Den ger viss eftergulning när den åldras. Torktiden är cirka ett dygn.

Linoljefärg

Linoljefärg finns både med lacknafta och med vatten som spädningsmedel. Linoljefärg används vid målning på gammalt traditionellt vis av paneler och snickerier. Den ska målas i flera tunna skikt med god torkning mellan skikten. På grund av torktiderna är den tidskrävande. Den gulnar när den åldras.

Spädningsmedel

De vanligaste spädningsmedlen i inomhusfärg är vatten, lacknafta förekommer i undantagsfall . Lösningsmedlets uppgift är att ge färgen rätt målningsegenskaper. Traditionellt har oljefärger varit lacknaftaburna och akrylatfärger vattenburna, men i dag blir det allt vanligare med vattenburna oljefärger. Orsakerna är omsorg om såväl den personliga hälsan som den yttre miljön. Lacknafta att håller på att fasas ut som lösningsmedel i täckfärger.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan