Svenskt Trä Logo

2.2 Limträ

Publicerad 2021-11-02

Limträ är en förädlad träprodukt som lämpar sig utmärkt till krävande konstruktioner. De enskilda lamellerna, som sorteras med avseende på hållfasthet och fingerskarvas, kan limmas ihop till nästan vilken form och storlek som helst. Eftersom råmaterialet trä är fullständigt förnybart är limträ ett fördelaktigt material ur miljösynpunkt.

Olsbergs-Arena.jpg
Olsbergs Arena, Eksjö.

Eftersom tvärsnittet fritt kan utformas och balkens tvärsnittshöjd kontinuerligt kan varieras eller krökas och spännvidden dessutom kan vara lång har limträ många användningsområden.

Limträtillverkningen sker på ungefär samma sätt oberoende av limträtillverkare eller tillverkningsland och råvaran är hållfasthetssorterat virke, i de nordiska länderna vanligtvis gran. Limträtvärsnittet kan byggas upp av lameller som tillhör samma hållfasthetsklass, då får man en produkt som kallas homogent limträ och betecknas med bokstaven h (h = homogeneous, homogent limträ). De yttre lamellerna i ett tvärsnitt utsätts vanligen för större påkänningar och tillverkas därför normalt av lameller i en högre hållfasthetsklass. Denna produkt kallas kombinerat limträ och betecknas med bokstaven c (c = combined, kombinerat limträ), se figur 2.8.

Figur 2.7 Del av en limträbalk.
Figur 2.7 Del av en limträbalk.

Figur 2.8 Hållfasthetsklasser för limträ.
Figur 2.8 Hållfasthetsklasser för limträ.
Olika limträtvärsnitt som visualiserar de olika hållfasthetsklasserna GL30h (homogent limträ),
GL30c (kombinerat limträ), GL28hs (klyvsågat homogent limträ) och GL28cs (klyvsågat kombinerat limträ).
Limträ i hållfasthetsklasserna GL28hs och GL28cs tillverkas genom klyvsågning av bredare tvärsnitt.

Limträ kan klyvas med bandsåg till 2 eller 3 klyvbalkar. Klyvsågade limträbalkar används ofta i takkonstruktioner som överramar i takstolar eller kompletterande balkar och betecknas med bokstäverna hs (homogeneous split, klyvsågat homogent limträ) eller cs (combined split, klyvsågat kombinerat limträ). Hållfasthetssorteringen och limträbalkens uppbyggnad inverkar på klyvbalkarnas egenskaper som skiljer sig något från traditionella limträtvärsnitt.

Tabell 2.7 Karakteristiska hållfasthets- och styvhetsegenskaper uttryckta i MPa och densitet i kg/m3 för kombinerat (c), homogent (h) och klyvsågat (s) limträ 1) 2) 3).

Egenskaper GL28cs GL28hs GL30c GL30h
Hållfasthetsvärden        
Böjning parallellt med fibrerna fm,k 4) 28,0 28,0 30,0 30,0
Dragning parallellt med fibrerna ft,0,k 19,5 22,4 19,5 24,0
Dragning vinkelrätt mot fibrerna ft,90,k 0,5 0,5 0,5 0,5
Tryck parallellt med fibrerna fc,0,k 24,0 28,0 24,5 30,0
Tryck vinkelrätt mot fibrerna fc,90,k 2,5 2,5 2,5 2,5
Längsskjuvning fv,k (skjuvning och vridning) 3,5 3,5 3,5 3,5
Rullskjuvning fr,k 1,2 1,2 1,2 1,2
Styvhetsvärden för analys av bärförmåga        
Elasticitetsmodul E0,05 10 400 10 500 10 800 11 300
Styvhetsvärden för deformationsberäkningar, medelvärden        
Elasticitetsmodul E0,mean 12 500 13 100 13 000 13 600
Elasticitetsmodul E90,mean 300 300 300 300
Skjuvmodul Gmean 650 650 650 650
Densitet        
Densitet ρk 290 430 390 430
Densitet ρmean 430 480 430 480

1)  Här har index g (för glulam) i egenskapsbeteckningarna utelämnats.
2) För tillämpningar i Sverige är den dominerande hållfasthetsklassen för limträ GL30c. Även hållfasthetsklass GL28cs, GL28hs och GL30h förekommer i Sverige, se tabell 3.5, Dimensionering av träkonstruktioner, Del 2. Tillgängligheten på övriga hållfasthetsklasser och dimensioner bör kontrolleras med de svenska limträtillverkarna före projektering sker.
Se även Limträhandbok Del 1 för mer information om limträ.
3) Karakteristiska värden för böjning och dragning gäller för limträ med en tvärsnittshöjd av 600 mm. För storlekseffekter, se ekvation 2.2.
4) Böjhållfastheten i förhållande till den veka axeln antas vara lika med böjhållfastheten i förhållande till den styva axeln.
Källa: Tabell enligt SS-EN 14080:2013.

För rektangulära tvärsnitt med mindre höjd än 600 mm kan det karakteristiska värdet för böjhållfasthet fm,k och draghållfasthet parallellt med fiberriktningen ft,0,k ökas med faktorn kh (faktor för storlekseffekt). För andra karakteristiska egenskapsvärden är faktorn kh lika med 1.

\(k_{\mathrm{h}}=\displaystyle \min\left\{\begin{array}{l}
(\frac{600}{h})^{0,1}\\
1,\ 1
\end{array}\right.\)

där:

h
är tvärsnittshöjden i millimeter.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok