Svenskt Trä Logo

2.1 Trä och virkeskvaliteter

Publicerad 2021-11-02

Egenskaperna hos trä varierar mellan olika träslag, mellan olika träd och inom samma träd och skapas av trädets genetiska förutsättningar och förhållandena under trädets tillväxt. Egenskaper som är av betydelse för materialets användbarhet är dess densitet, hårdhet, styvhet, beständighet, fuktupptagningsförmåga och värmeledningsförmåga. Fuktinnehållet i virket påverkar i hög grad de mekaniska egenskaperna. Hållfastheten är generellt sett hög i förhållande till vikten jämfört med andra material. De värmeisolerande egenskaperna är förhållandevis goda och den specifika värmekapaciteten relativt hög. Beständigheten beror på val av träslag, timrets hantering, sågning, torkning och lagring på byggarbetsplatsen. Många av egenskaperna är tätt kopplade till varandra.

Insjö-i-skogslandskap..jpg
Insjö i skogslandskap.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok