Svenskt Trä Logo

2.1.4 Hållfasthet och styvhet för konstruktionsvirke

Publicerad 2021-11-02

Större trästycken (sågat virke) innehåller inte bara raka träfibrer utan även avvikelser som kvistar, tryckved, fiberstörningar och så vidare. Det är därför inte möjligt att förutse det mekaniska beteendet för sågat virke direkt utgående från egenskaperna hos kvistfritt trä.

Fiberstörningar omkring en kvist kan exempelvis ge upphov till stora lokala spänningar på grund av belastning i vinkel mot fibrerna. Detta yttrar sig till exempel vid mätning av elasticitetsmodulen längs en planka. Man kan då både se att elasticitetsmodulen sjunker med jämna intervall som hänger samman med kvistvarven, och även en allmän ändring av nivån från den ena virkesänden till den andra.

Figur 2.6 Olika fiberstörningar i virket.
Figur 2.6 Olika fiberstörningar i virket.

Det innebär att vid dimensionering används ett karakteristiskt värde som baseras på sorteringar och provningar. Vanligtvis används plank med hållfasthets- och styvhetegenskaper enligt SS-EN 338 eller av tillverkaren presenterade och verifierade värden.

För rektangulära tvärsnitt med mindre höjd än 150 mm kan det karakteristiska värdet för böjhållfasthet fm,k och draghållfasthet parallellt med fiberriktningen ft,0,k ökas med faktorn kh (faktor för storlekseffekt). För andra karakteristiska egenskapsvärden är faktorn kh lika med 1.

\(k_{\mathrm{h}}=\displaystyle \min\left\{\begin{array}{l}
(\frac{150}{h})^{0,2}\\
1,3
\end{array}\right.\)

där:

h
är tvärsnittets höjd vid böjning och bredd vid dragning i millimeter.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok