Svenskt Trä Logo

2.4 Miljö

Publicerad 2021-11-02

I Sverige, där rätten att vistas i naturen är inskriven i grundlagen, är kopplingen mellan trä och miljö stark och naturlig. Det är emellertid inte dessa miljöaspekter detta kapitel ska redovisa utan de som är kopplade till skogen som bas för råvaran trä i byggprodukter. Den svenska skogen är grunden för skogsindustrin, Sveriges i särklass största exportsektor med ett exportnetto (export – import) som är större än någon av våra andra industrisektorer. Dessutom förädlar industrin en råvara som hela tiden förnyas till skillnad från nästan alla andra råmaterial vi använder.

skog-dimholjd.jpg
Granskog.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok