Svenskt Trä Logo

4.4.2 Anslutningar av ramverkstakstolar för vinkelbyggnader

Publicerad 2021-11-02

Om inte utrymmet i sidobyggnaden ska utnyttjas kan samtliga takstolar i huvudbyggnaden i princip vara lika över hela taket. Enbart mindre anpassningar krävs vid anslutningen mot upplag. Montaget blir då enkelt då sidobyggnadens takstolar ställs upp efter resandet av huvudbyggnadens takstolar.

Sammanbyggnadstakstol för anslutning mot tak.
Sammanbyggnadstakstol för anslutning mot tak.

Om utrymmet i sidobyggnaden ska utnyttjas krävs det att anslutande takstolar i huvudbyggnaden avväxlas så att stödben och del av överramen kan tas bort, se figur 4.17. Innan takstolarna kortas av alternativt monteras måste avväxlingsbalkar finnas på plats.

Balken kan fästas in till intilliggande takstolar vilket kan innebära att intilliggande takstolar måste förstärkas. Avväxlingsbalkarna kan också bäras upp av stolpar som för lasten ner till bjälklag och vidare ner till grund. Efter huvudbyggnadens avkortade takstolar monterats kan eventuellt extra reglar i ränndal monteras och slutligen monteras sammanbyggnadstakstolarna.

Takkonstruktion med tät anslutning mellan sido- och huvudbyggnad.
Figur 4.16 Takkonstruktion med tät anslutning mellan sido- och huvudbyggnad.

Figur 4.17 Takkonstruktion med genomgång mellan sido- och huvudbyggnad.
Figur 4.17 Takkonstruktion med genomgång mellan sido- och huvudbyggnad.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan