Svenskt Trä Logo

4.4 Anslutningar av tak för vinkelbyggnader

Publicerad 2021-11-02

Det är vanligt förekommande att takkonstruktionen ansluter mot ett annat tak. Vinkelbyggnader och vindskupor är exempel på anslutningar där det krävs avväxlingar för att föra över laster.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok