Svenskt Trä Logo

4.2.1 Underlags- och takfotsspontsluckor

Publicerad 2021-11-02

Underlags- och takfotsspontsluckor tillverkas industriellt för att effektivisera inbrädning av yttertak. Underlagsspont till luckor ska vara i gran, sort G4-3 eller bättre. Tjockleken är 20 eller 23 mm.

Bredden är 550 mm med en täckande bredd av 540 mm. Längden på underlags- och takfotsspontsluckorna är anpassad till normala takstolsavstånd, c 1 200 mm, det vill säga 2 400, 3 600 eller 4 800 mm. En eller två flatsidor på underlags- eller takfotsspontsluckan är rillade, det vill säga att ytan är finräfflad för att motverka missfärgning och mikrobiell påväxt på inbrädningens undersida, alternativt är en flatsida rillad och de andra tre sidorna är hyvlade.

Observera att rillade sidan ska ligga nedåt, in mot vinden, vid montering. Andra mått tillverkas mot beställning. Vid takfot med synlig undersida ska takfotsspontslucka användas. Takfotsspontsluckorna tillverkas av underlagsspont i sort G4-2 eller bättre.

Underlagsspontsluckorna ska skarvas stumt över stöd. Det finns underlagsspontsluckor som är typgodkända med avseende på säkerhet mot genomtrampning. Se även Svenskt Träs Produktkatalog, www.traprodukter.se. Underlags- och takfotsspontsluckor levereras obehandlade eller industriellt grundmålade med målfuktkvot 16 %.

Figur 4.8 Underlags- och takfotsspontsluckor.
Figur 4.8 Underlags- och takfotsspontsluckor.

Figur 4.9 Montering av underlags- och takfotsspontsluckor.
Figur 4.9 Montering av underlags- och takfotsspontsluckor.

Observera Underlagsspontsluckor kan monteras med generalskarv förutsatt att en stabiliserande kontroll är utförd av ansvarig konstruktör.

Alla takbeklädnader ska läggas med hänsyn till en minsta  lutning. Minsta tillåtna taklutning bestäms av materialets egenskaper, konstruktionens utformning och leverantörens rekommendationer. Värdena i tabell 4.1 avser minsta tillåtna lutning för olika taktäckningsmaterial.

Används lägre lutningar bör det ske enligt beställarens och tillverkarens anvisningar. Takets livslängd bestäms av takmaterialets och arbetsutförandets kvalitet.

Tabell 4.1 Minsta tillåtna taklutning för några vanliga taktäckningsmaterial samt minsta rekommenderade brädtjocklek på underlags- och takfotsspontsluckor. Speciella förutsättningar beträffande underlag och montering kan gälla för olika lutningar.

Tabell 4.1 Minsta tillåtna taklutning för några vanliga taktäckningsmaterial samt minsta rekommenderade brädtjocklek på underlags- och takfotsspontsluckor. Speciella förutsättningar beträffande underlag och montering kan gälla för olika lutningar.

Taktäckning Minsta lutning 1) Minsta brädtjocklek (mm)
Lutningsförhållande a:b Taklutning (α)
Takpannor av tegel, falsade 1:4 14° 20
Takpannor av tegel, ofalsade 1:2,5 22° 20
Takpannor av betong, falsade 1:4 14° 20
Tätskiktsmatta, enlagstäckning 1:20 23
Tätskiktsmatta, tvålagstäckning 1: > 20 < 3° 23
Plan plåt, förzinkad, enkelfalsad 1:4 14° 23
Plan plåt, förzinkad, dubbelfalsad 1:10 23
Plan plåt, koppar, dubbelfalsad 1:10 23
Profilerad plåt, utan tätningsband i fogarna 1:4 14° 20
Takskiffer 1:2,5 22° 23
Takspån av trä 1:2,5 22° 20
Sedumtak, maximalt 150 kg/m2 1:20 23

1) Minsta rekommenderad taklutning kan variera med olika produkter. Se tillverkarens anvisningar.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan