Svenskt Trä Logo

4.1 Takstolstyper

Publicerad 2021-11-02

Takstolar kan delas in i två olika huvudtyper, fackverkstakstolar och ramverkstakstolar.

Fackverkstakstolar används till hus med taklutningen 14 – 30°, även större taklutning kan naturligtvis förekomma. Beroende på takstolens spännvidd och diagonalföring kan ett visst utrymme till exempel användas som vindsförråd. Utformning av bärverket som fackverk gör att krafterna i takstolen i första hand uppträder som normalkrafter i diagonaler och ramstänger.

Ramverkstakstolar används vanligen då vindsutrymmet ska inredas och när det önskas en yta fri från diagonaler, till exempel ett 1 ½-planshus. Avsaknaden av diagonaler medför dock större moment i överramarna.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok