Svenskt Trä Logo

4.4.1 Anslutningar av fackverkstakstolar för vinkelbyggnader

Publicerad 2021-11-02

Tillverkare av takstolar kan leverera anpassade takstolar för anslutningar mot befintligt tak. Exempel på detta är sammanbyggnadstakstolar som reses och monteras efter ränndalens lutning. Vid anslutning mot ett tak kan det ibland finnas behov för extra förstärkning på grund av avsaknad av upplag. Förstärkningarna kan göras med extra takstolar, eller med balkar av limträ alternativt stål, se figur 4.13 och figur 4.14.

Exempel på upplag vid anslutning mot huvudbyggnad.
Figur 4.13 Exempel på upplag vid anslutning mot huvudbyggnad.

Tre olika upplagsalternativ vid anslutning mot huvudbyggnad
Figur 4.14 Tre olika upplagsalternativ vid anslutning mot huvudbyggnad, sektion A-A, figur 4.13. Eventuella ändringar av takstolens utformning vid upplagen får inte göras utan godkännande av takstolsleverantör.

Avväxling med extra takstol.
Figur 4.15 Avväxling med extra takstol.

Takstolen på huvudbyggnaden monteras först. Nocklinjen för anslutande tak sätts ut med ett snöre från gaveltakstol mot huvudbyggnadens takyta. Ränndalslinjer sätts ut och sammanbyggnadstakstolar monteras. Sammanbyggnadstakstolarna lodas upp och passas in mot den lastfördelande bjälken, se figur 4.15.

Vanligt förekommande är att underlagstaket görs av underlagsspont eller takplywoodskivor som läggs före monteringen av sammanbyggnadstakstolarna, då fås ett naturligt stöd från underlagstaket. Sammanbyggnadstakstolarnas underramar anpassas mot anslutande takstolars lutning och om så erfordras kompletteras taket med extra lastöverförande kortlingar mellan huvudbyggnadens takstolar.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan