Svenskt Trä Logo

4.1.2 Ramverkstakstolar

Publicerad 2021-11-02

Ramverkstakstolar används vanligtvis när vindsutrymmet ska nyttjas för exempelvis boende. Vid användning av ramverkstakstolar är taklutningen vanligen 27° – 50°. Ett typiskt användningsområde för ramverkstakstolar är 1 1/2-planshus, se figur 4.9 på sidan 4.2.1 Underlags- och takfotsspontsluckor. För att få mera ändamålsenliga rum placeras ofta indragna vertikala stolpar mellan underram och överram så kallade stödben.

Takstolar som är konstruerade som ramverk består av överramar, underramar, hanbjälke och stödben vilket innebär att krafter i knutpunkter överförs till största delen som moment. Ramverkstakstolar kräver ofta ett mellanstöd. Stödben och hanbjälke bör placeras beaktande av statik men även så att bra bostadsutrymmen erhålls. Överram och hanbjälke utgör den bärande delen för yttertaket och stödben utnyttjas även som stomme för rumsväggarna. Ramverkstakstolar ger horisontalkrafter som vanligtvis upptas av takstolarnas underramar. För ramverkstakstolar utan underram där bjälklaget istället fungerar som underram är det därför viktigt att infästningar mellan takstol och bjälklag utformas så att horisontella krafter kan föras vidare till bjälklaget.

Figur 4.5 Olika typer av ramverkstakstolar.
Figur 4.5 Olika typer av ramverkstakstolar.
a)  Ramverkstakstol typ 1. Taklutning 27 – 50°. Lämplig spännvidd 6 – 10 meter.
b)  Ramverkstakstol typ 2. Takstol med förhöjt väggliv. Taklutning 27 – 50°. Lämplig spännvidd 6 – 10 meter.
c)  Ramverkstakstol typ 3. Takstol med indragna stöd. Taklutning 27 – 50°. Lämplig spännvidd 6 – 10 meter.
d)  Ramverkstakstol typ 4. Takstol där bjälklaget fungerar som underram. Taklutning 27 – 50°. Lämplig spännvidd 6 – 12 meter.
e)  Ramverkstakstol typ 5. Mansardtakstol. Takstolen används på hus med brutet takfall. Lämplig spännvidd 8 –12 meter. Angivna lämpliga spännvidder förutsätter tre stöd, vid fler stöd är större spännvidder möjliga.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok