Svenskt Trä Logo

4.5 Avväxlingar

Publicerad 2021-11-02

För stora öppningar krävs det att takstolar och bjälkar avväxlas till intilliggande konstruktion. Det kan gälla större fönsteröppningar, öppningar till sidobyggnader eller balkonger. För mindre öppningar såsom skorstenar kan det räcka med att takstolarnas placering justeras så att skorstensöppningen ryms mellan takstolarna och därmed krävs ingen avväxling. Vid vissa situationer kan det innebära att det krävs en extra takstol, se figur 4.18 a). Av brandsäkerhetsskäl är minsta rekommenderade avstånd mellan skorsten och takstol 100 mm.

Avväxling av en takstol innebär att intilliggande takstolar utsätts för cirka 50 procent mera last. Förutom takstolarnas hållfasthet så måste även styvheten beaktas. I figur 4.18 b) visas en avväxling utan att befintliga takstolar behöver flyttas. figur 4.18 c) visar på ett tillfälle då två takstolar berörs men totala öppningsbredden är mindre än dubbla takstolsavståndet. Vid sådant tillfälle är det enklast att lägga in en extra takstol och förskjuta de övriga takstolarna. Alla ändringar ska kontrolleras med takstolskonstruktör.

Avväxlingar av takstolar
Figur 4.18 Avväxlingar av takstolar.

 

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok