Svenskt Trä Logo

4.5.2 Öppningar i bjälklag

Publicerad 2021-11-02

Takstolarnas underramar kan ibland behöva avväxlas. Öppningar för till exempel skorstenar och trappor är ofta placerade och har en sådan storlek att det behövs avväxlingar. För små öppningar och öppningar som ligger nära bärande väggar behövs det sällan extra förstärkningar utan avväxlingen kan göras till intilliggande takstolsbjälke, se figur 4.24 a). För öppningar som ligger i fältmitt kan det behövas att avväxlingen görs med extra golvbjälkar, se figur 4.24 b).

För att ge plats åt trappöppningar måste ibland delar av en takstols underram tas bort. För att föra vidare horisontella laster till intilliggande golvbjälkar kan extra skivor behövas, se figur 4.25 a). I de fall trappöppningen når ända ut till ytterväggen och trappans placering eller bredd kräver att takstolens underram måste tas bort krävs en avväxling till intilliggande takstolar, se figur 4.25 b).

Exempel på avväxling för skorsten.
Figur 4.24 Exempel på avväxling för skorsten.

Skivor eller brädor vid öppningar ska dimensioneras för att kunna överföra horisontella krafter som verkar på konstruktionen.
Figur 4.25 Skivor eller brädor vid öppningar ska dimensioneras för att kunna överföra horisontella krafter som verkar på konstruktionen.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan