Svenskt Trä Logo

Transport av limträ

Publicerad 2018-07-11

Limträ levereras i huvudsak som enskilda limträelement till byggarbetsplatsen. Leveransen sker i regel med lastbil av någon typ. Det som bestämmer vilken typ av fordon det blir är det längsta limträelementet som ska levereras, varför det bör övervägas tidigt i projekteringen huruvida limträelementet kan skarvas.

Mindre beställningar av limträ och elementlängder upp till 12 m levereras ofta via bygg- och trävaruhandeln, som ordnar med utkörning till byggarbetsplatsen. Ofta finns det då möjlighet att få limträelementen levererade med en lastbil med kran för att underlätta lossning och eventuella lyft. I sådana fall är det ofta lättare att få godset vid den tid man önskar, då transportavståndet mellan bygg- och trävaruhandeln och byggarbetsplatsen i regel är kort.

Vissa bygg- och trävaruhandlare kan också vara behjälpliga med att lyfta vissa limträelement på plats, om de klarar det med kranen på lastbilen.

Limträleverans från lastbil med kran.
Limträleverans från lastbil med kran.

Limträelement upp till 12 m längd levereras med lastbil med släp. Lastbilen klarar längder upp till cirka 7 m och släpet klarar upp till 12 m. I regel lastas även limträelement med längd mindre än 7 m på släpet, så man bör räkna med att leveransen kommer på lastbil med släp. Totala fordonslängden blir då cirka 24 m.

Limträelement med längder över 12 m transporteras på trailerbil. Vissa trailerbilar kan dras ut så de kommer upp i över 30 m fordonslängd. Limträelementlängder på 35 – 40 m kan transporteras på detta sätt.

Trailerbilar har oftast styrbara bakre axlar, som gör att de har bra framkomlighet, men de tar givetvis mer plats än en vanlig lastbil.

En fullastad normal trailer rymmer cirka 50 – 52 m3, vilket ger cirka 24 – 25 tons lastvikt.

Transport av långa limträelement med trailerbil. I detta fall krävdes följebilar.
Transport av långa limträelement med trailerbil. I detta fall krävdes följebilar.

Lastbilar med släp är ofta täckta med kapell eller med skåp. Limträelementen lastas vanligtvis med truck och ligger sedan väl skyddade under transporten.

Trailerbilar har i regel öppna flak och de lastas oftast med truck, travers, eller med kran uppifrån, vilket också är en fördel vid lossning.

Transporter av limträelement ska vara täckta vid otjänligt väder, men det är ofta tillräckligt att ha endast emballage från limträtillverkaren under transport. Är limträelementen oemballerade ska transporten vara täckt med skyddande presenning eller vara utförd med ett täckt fordon.

För att optimera transporter såväl miljömässigt som ekonomiskt, bör man köra med så fullt lastade fordon som möjligt. Man ska dock inte avropa större partier än att man klarar att ta emot dem på byggarbetsplatsen.

Ett villkor när det gäller transport i samband med köp av limträ är att vägen ska vara framkomlig för det fordon som erfordras för att kunna transportera inköpt gods.

Lossning ombesörjs alltid av beställaren eller av den underentreprenör som har montageuppdraget för limträkonstruktionen.

Transportreglerna i Sverige är följande och innebär att de flesta transporterna uppfylls inom nedanstående gränsvärden:

Normal lastbredd för en vägtransport är 2,6 m och en fordonslängd maximalt 24 m, total höjd får vara högst 4,5 m. Detta gäller både bil med släp och trailerbilar.

Lastbredder mellan 2,6 – 3,1 m samt fordonslängd upp till 30 m kan transporteras med generellt tillstånd, men det krävs skyltning på fordonet. Lastbredd i intervallet 3,1 – 3,5 m kräver dessutom följebil. Lastbredd i intervallet 3,5 – 4,5 m kräver tillstånd från Trafikverket i varje enskilt fall samt följebil.

Vid bredare transporter än 4,5 m krävs tillstånd i varje enskilt fall från Trafikverket samt att transporten ska följas av en vägtransportledare, i regel med följebilar före och efter transporten.

Kompletterande material såsom smidesbeslag samlevereras ofta om de är anskaffade av limträtillverkaren, annars kan de levereras separat från valda smidesleverantörer.

Gränsvärden för mått på lastfordon i Sverige.
Figur 1.2 Gränsvärden för mått på lastfordon i Sverige.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok