Svenskt Trä Logo

Allmänt om montage av limträ

Publicerad 2018-07-11

Infästningar av limträelement sker med beslag av stål eller trä som spikas eller skruvas. 

Detta är normala arbetsmoment för träbyggnadsarbetare på en byggarbetsplats, se avsnitt Bearbetning av limträ på byggarbetsplatsen.

Att resa en trästomme till ett småhus är i regel relativt lätt att överblicka. När spännvidderna blir stora tappar man lite av den överblick man har vid mindre husbyggen. Arbete med limträ blir mer av typ montage då man måste förtillverka limträelementen innan de kan lyftas på plats. Större limträelement kräver större maskiner för transport och lyft. Det blir ofta arbete från lift vid stommontage av limträ, då enbart ställningar ger begränsad räckvidd.

Det är normalt projektören som gör tillverkningsritningar för en viss byggnad. Korrekt utförda ritningar möjliggör att få bearbetningen utförd hos limträtillverkaren och montaget underlättas på så sätt. Det blir då enklare att sätta ihop de enskilda limträelementen på byggarbetsplatsen.

Har man köpt limträ som inte är exaktkapat måste man utföra kapningen på byggarbetsplatsen. Det är viktigt att det finns en plats där arbetet kan utföras på ett tillfredsställande sätt. Limträbalkar finns från 42 – 215 mm bredd, b, som standard och de grövre dimensionerna av limträsortimentet kräver speciella maskiner för att få bra snittytor, som exempelvis är viktigt för att uppnå bra anliggning vid upplag.

Hos limträtillverkarna finns goda möjligheter till bearbetning som ofta sker med hjälp av CNC-maskiner, Computer Numerical Control. Dessa arbetar med mycket stor noggrannhet, vilket leder till limträelement med mycket exakta mått.

Långa limträelement, med längder upp till cirka 20 m, kan bearbetas av CNC-maskiner. Man kan få ett limträelement med mycket snäva måttoleranser, vilket gör att det är lätt att åstadkomma en byggnad enligt givna mått.

Många bra handhållna maskiner finns idag på marknaden, varför det går att göra många bearbetningar av limträ även på byggarbetsplatsen, se vidare under avsnitt Bearbetning av limträ på byggarbetsplatsen.

Limträ kan användas till de flesta typer av byggnader, från små till mycket stora. Generellt måste man hantera limträelementen olika i samband med montage. Ska det till exempel vara en helt synlig limträbalk, bör man lägga stor omsorg på att inte smutsa ner den. Ibland låter detta besvärligt, men det är inget problem om montagearbetet planeras och utförs rätt. En limträstomme som ser ren och fräsch ut när byggnaden tas i bruk borde vara en självklarhet för alla berörda parter.

Efterbearbetning hos en limträtillverkare.
Efterbearbetning hos en limträtillverkare.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok