Svenskt Trä Logo

Hantering av limträelement på byggarbetsplatsen

Publicerad 2018-07-11

Limträelement är förhållandevis lätta, enkla att stapla och lyfta. Emballaget, av återvinningsbart material, ska behållas på för att minska risken för nedsmutsning i samband med hantering. Det skyddar, förutom mot nederbörd, även mot solens UV-strålar.

Bästa lyftmetoden sker med bandstroppar, som läggs som en snara för att förhindra glidning vid lyft. Vid större limträelement med vikt över 500 kg, bör kantskydd användas för att undvika skador på bandstroppar och limträelement.

Viktiga fakta om ett specifikt limträelement framgår av en etikett som medföljer limträelementet. Varje limträelement ska i regel ha ett så kallat littera, en beteckning, som också finns med på konstruktionsritningen.

Genom att justera lyftlänkarna i längd kan man få limträelementet att följa den lutning som det ska ha i den färdiga konstruktionen, till exempel vid pulpet- eller sadelformade takkonstruktioner.

Raka jämnhöga limträbalkar är lika starka utmed hela sin längd. Därför får man lyfta dem med valfri placering av bandstroppar utan att limträelementen skadas. Självklart ska bandstropparna placeras så att man får balans vid lyftet. Vid krökta limträelement eller limträelement med varierande dimension eller med stora hål eller urtag, bör man kontrollera var bandstropparna ska placeras för att minimera risken för brott i limträelementet eller obalans i lyftet.

Jämnhöga limträelement har samma rektangulära tvärsnitt utmed hela sin längd. Därför får man tyngdpunkten mitt på limträelementet, vilket gör det enkelt att placera bandstropparna och få balans vid lyft.

Med bandstroppar undviks kantskador på limträelementet
Genom att använda bandstroppar undviks kantskador på limträelementet och man kan få bra balans vid lyft. Vid lyft av stora, tunga limträelement bör även kantskydd användas.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok