Svenskt Trä Logo

1.2.1 Vikter på limträelement

Publicerad 2018-07-11

Vissa limträtillverkare har vikten på limträelementen angivna på etiketten, om limträtillverkningen skett mot en projektorder. Viktuppgifter finns inte angivna på lagersortimentet som ofta säljs via bygg- och trävaruhandeln.

Det är enkelt att räkna fram vikten på de flesta limträelement med hjälp av till exempel miniräknare eller för hand. Här kommer några exempel på viktberäkning av limträelement:

I Sverige tillverkas limträ främst av gran eller ibland furu som har ungefär samma densitet. Vid leveransen håller limträet en fuktkvot av 12 – 15 % och densiteten är då cirka 470 kg/m3. Impregnerat limträ har dock en densitet på cirka 600 kg/m3.

Det finns olika former på limträelement, men de huvudsakliga produkterna är lätta att volymbestämma och då får man enkelt fram vikten på limträelementet. Volym är bredd × höjd × längd, b × h × L, och anges på ritningar i mm. Man vill helst ha värdet i m3 då man i regel anger vikten i kg/m3. Resultatet från uträkningen blir i mm3 vilket måste divideras med 109 för att få det i m3. Man måste alltså flytta kommatecknet 9 decimaler åt vänster.

Exempel: 90 ∙ 405 ∙ 6 000 = 218 700 000 mm3. Flyttning av kommatecknet 9 decimaler åt vänster ger 0,2187 m3.

Det kan vara lättare att ändra måtten från början till meter. Flytta i så fall kommatecknet 3 decimaler åt vänster på varje mått. Då ska det se ut så här:

Exempel: 0,090 ∙ 0,405 ∙ 6,000 = 0,2187 m3.

Vid pulpet- och sadelbalkar av limträ måste man räkna ut genomsnittshöjden först och använda denna som parametern h i volymberäkningen.

Räkna ut limträelementvikten genom att multiplicera volymen med densiteten, 470 kg/m3 eller 600 kg/m3 om det är impregnerat limträ.

Exempel: Limträ med densitet 470 kg/m3.

  • En rak limträbalk med dimension 165 × 1 305 × 17 000 mm väger: 0,165 ∙ 1,305 ∙ 17,0 ∙ 470 = 1 720 kg.
  • En sadelbalk av limträ med dimension


    \(140 \cdot \frac{{\left( {720 + 450} \right)}}{2} \cdot 12500\;{\rm{mm}}\)

    väger:


    \(0,14 \cdot \frac{{\left( {0,72 \cdot 0,45} \right)}}{2} \cdot 12,5 \cdot 470 = 481\;{\rm{kg}}\).

Metod för volymberäkning av limträ.
Figur 1.1 Metod för volymberäkning av limträ.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok