1.2.1 Vikter på limträelement

Publicerad 2018-07-11

Vissa limträtillverkare har vikten på limträelementen angivna på etiketten, om limträtillverkningen skett mot en projektorder. Viktuppgifter finns inte angivna på lagersortimentet som ofta säljs via bygg- och trävaruhandeln.

Det är enkelt att räkna fram vikten på de flesta limträelement med hjälp av till exempel miniräknare eller för hand. Här kommer några exempel på viktberäkning av limträelement:

I Sverige tillverkas limträ främst av gran eller ibland furu som har ungefär samma densitet. Vid leveransen håller limträet en fuktkvot av 12 – 15 % och densiteten är då cirka 470 kg/m3. Impregnerat limträ har dock en densitet på cirka 600 kg/m3.

Det finns olika former på limträelement, men de huvudsakliga produkterna är lätta att volymbestämma och då får man enkelt fram vikten på limträelementet. Volym är bredd × höjd × längd, b × h × L, och anges på ritningar i mm. Man vill helst ha värdet i m3 då man i regel anger vikten i kg/m3. Resultatet från uträkningen blir i mm3 vilket måste divideras med 109 för att få det i m3. Man måste alltså flytta kommatecknet 9 decimaler åt vänster.

Exempel: 90 ∙ 405 ∙ 6 000 = 218 700 000 mm3. Flyttning av kommatecknet 9 decimaler åt vänster ger 0,2187 m3.

Det kan vara lättare att ändra måtten från början till meter. Flytta i så fall kommatecknet 3 decimaler åt vänster på varje mått. Då ska det se ut så här:

Exempel: 0,090 ∙ 0,405 ∙ 6,000 = 0,2187 m3.

Vid pulpet- och sadelbalkar av limträ måste man räkna ut genomsnittshöjden först och använda denna som parametern h i volymberäkningen.

Räkna ut limträelementvikten genom att multiplicera volymen med densiteten, 470 kg/m3 eller 600 kg/m3 om det är impregnerat limträ.

Exempel: Limträ med densitet 470 kg/m3.

  • En rak limträbalk med dimension 165 × 1 305 × 17 000 mm väger: 0,165 ∙ 1,305 ∙ 17,0 ∙ 470 = 1 720 kg.
  • En sadelbalk av limträ med dimension


    \(140 \cdot \frac{{\left( {720 + 450} \right)}}{2} \cdot 12500\;{\rm{mm}}\)

    väger:


    \(0,14 \cdot \frac{{\left( {0,72 \cdot 0,45} \right)}}{2} \cdot 12,5 \cdot 470 = 481\;{\rm{kg}}\).

Metod för volymberäkning av limträ.
Figur 1.1 Metod för volymberäkning av limträ.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan