Checklista vid lagring av limträ

Publicerad 2018-07-11

Vid lagring av limträ utomhus under cirka 1 – 3 veckor på byggarbetsplatsen, bör anvisningar om lagring följas, se Fakta om limträ, avsnitt Hantera limträ rätt eller foldern Hantera limträ rätt

Långvarig lagring av limträelement – längre lagringstid än tre veckor utomhus på byggarbetsplatsen bör undvikas. Om limträ måste lagras längre än cirka tre veckor på byggarbetsplatsen bör särskilda åtgärder vidtas, bland annat regelbunden kontroll.

Här följer några allmänna råd vid kortvarig lagring av limträ:

  • Lägg aldrig limträelement direkt på marken.
  • Använd rena underslag, som är minst 90 mm höga över marken eller golv, om möjligt ännu högre, och som ger god luftning av limträelementen.
  • Underlaget ska vara torrt och horisontellt så att limträelementen inte slår sig eller skevbelastas. Se till att ha tillräckligt stort antal underslag så att limträet inte böjs.
  • Lägg rena mellanlägg av 45 – 95 mm tjockt trävirke mellan limträelementen och placera mellanläggen lodrätt ovanför varandra. Tjockleken på mellanläggen beror på hur limträelementen ska lyftas i det aktuella fallet. Truck kräver minst 70 mm.
  • Vid utomhuslagring under en kortvarig period skyddas limträelementen med presenningar som läggs på rena träreglar så att fullgod ventilation erhålls under presenningen. Se till att presenningen inte ligger an mot limträet någonstans. Låt inte presenningen gå ända ner till marken.

Limträelement lastade på trailerbil för transport till byggarbetsplatsen.
Limträelement lastade på trailerbil för transport till byggarbetsplatsen.

Observera att om limträet blivit fuktigt måste det ges möjlighet att långsamt torka ut för att motverka uppkomst av sprickor. Det är dock normalt att sprickor kan uppstå av den uttorkning som limträet utsätts för under byggnadens första år efter inbyggnad, men dessa är i allmänhet så små och ytliga att de inte utgör någon större olägenhet.

Exempel på kortvarig lagring, högst tre veckor, av limträ på byggarbetsplatsen.
Figur 1.7 Exempel på kortvarig lagring, högst tre veckor, av limträ på byggarbetsplatsen.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan