Svenskt Trä Logo

9.4. Stabilisering av tak

Publicerad 2021-11-02

Den horisontella linjelast som verkar på till exempel ett parallellfack­verk kan skrivas som:

\(q_{\mathrm{d}}=(\displaystyle \frac{k_{l}\cdot n}{k_{\mathrm{f}3}\cdot l}\cdot N_{\mathrm{d}}+n\cdot\tan\varphi\cdot q_{\mathrm{z},\mathrm{d}}+|q_{\mathrm{v},\mathrm{d}}|)\)

Första delen i ekvationen beskriver horisontella krafter i takplanet på grund av normalkrafter i takstolens överram. Andra delen i ekvationen beskriver kraften på grund av snedställning av takstolar och tredje delen beskriver vindlasten, qv,d, verkande på gavel.

 

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan