Svenskt Trä Logo

9.4. Stabilisering av tak

Publicerad 2021-11-02

Den horisontella linjelast som verkar på till exempel ett parallellfack­verk kan skrivas som:

\(q_{\mathrm{d}}=(\displaystyle \frac{k_{l}\cdot n}{k_{\mathrm{f}3}\cdot l}\cdot N_{\mathrm{d}}+n\cdot\tan\varphi\cdot q_{\mathrm{z},\mathrm{d}}+|q_{\mathrm{v},\mathrm{d}}|)\)

Första delen i ekvationen beskriver horisontella krafter i takplanet på grund av normalkrafter i takstolens överram. Andra delen i ekvationen beskriver kraften på grund av snedställning av takstolar och tredje delen beskriver vindlasten, qv,d, verkande på gavel.

 

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok