Svenskt Trä Logo

9.4.5 Total dimensionerande last per parallellfackverk

Publicerad 2021-11-02

Alternativ 1: Snölast som huvudlast.

\(q_{\mathrm{s}\mathrm{n}\ddot{\mathrm{o}},\mathrm{d}}=(q_{\mathrm{d},1,1}+q_{\mathrm{z},\mathrm{d},1}+|q_{\mathrm{v},\mathrm{d},1}|)=2,04+0,20+0=2,3\mathrm{k}\mathrm{N}/\mathrm{m}\)

Alternativ 2: Vind som huvudlast.

\(q_{\mathrm{v}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{d},\mathrm{d}}=(q_{\mathrm{d},1,2}+q_{\mathrm{z},\mathrm{d},2}+|q_{\mathrm{v},\mathrm{d},2}|)=1,46+0,14+0,25=1,9\mathrm{k}\mathrm{N}/\mathrm{m}\)

I detta exempel blir Alternativ 1: Snölast betraktas som huvudlast dimensionerande.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok