Svenskt Trä Logo

9.8 Kontroll av styvhet

Publicerad 2021-11-02

Yttertaket består av ett lätt tak monterat på läkt av konstruktionsvirke 45 × 70 mm i hållfasthetsklass C24 med centrumavstånd 600 mm. Strukturens stagande system kräver både styrka och styvhet. Tillräcklig styrka så att varje enskild del, läkt, infästning med mera klarar de laster som är aktuella och att styvheten är tillräcklig för att förskjutningar inte medför tillkommande krafter. Överslagsmässigt ska stabilisering av överram motsvara cirka två procent av byggnads­delens normalkraft. Om infästningarna av förstyvningen är för flexibla kan det få negativa konsekvenser.

Följande delar ska beaktas vid en kontroll:

  • Läktens dimensioner. Tas ej upp i exemplet.
  • Infästningar och styvhet.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok