Svenskt Trä Logo

9.5 Dimensionerande krafter

Publicerad 2021-11-02

Alla tre parallellfackverken hjälper till att styva upp överramarna medan enbart två dragband medverkar vid stabilisering av parallell­fackverken.

Dimensionerande last: qsnö,d = 2,3 kN/m per parallellfackverk.

Antag att dragstaget placeras cirka 0,7 meter nedanför nock och sträcker sig över tio takstolsfack (12 meter).

Beräkningar ger:
Betraktas parallellfackverket som en styv balk fås krafter enligt figur 9.5.

Maximala tillägg för drag­ och tryckkrafter i överram takstol (eftersom beräkningen är gjord för tre parallellfackverk men enbart två verkar samtidigt på grund av dragbandens antal och placering) fås:

Növerram,t,d = Növerram,c,d \( =\displaystyle \frac{3}{2}\cdot 6, 2 =9, 3 \mathrm{k}\mathrm{N}\)

Maximala tillägg för drag­ och tryckkrafter i hammarband och kortlingar (all last överfört till två parallellfackverk):

\(N_{\mathrm{t},\mathrm{d}}=N_{\mathrm{c},\mathrm{d}}=\displaystyle \frac{3}{2}\cdot 9,9=14,9\mathrm{k}\mathrm{N}\)

Maximal dragkraft i dragband, enbart två dragband är verksamma:

Fdragband,d \( =\frac{3}{2}\cdot 11,7=17,6\mathrm{k}\mathrm{N}\)

Maximal infästningskraft, vertikalt:

Fvägg,vert,d \(=F_{\mathrm{d}\mathrm{r}\mathrm{a}\mathrm{g}\mathrm{b}\mathrm{a}\mathrm{n}\mathrm{d},\mathrm{d}}\cdot\sin\beta\cdot\sin\alpha=3,7\mathrm{k}\mathrm{N}\)

där:

β är dragbandets lutning i takplanet (32°).
α är taklutningen (23°).

Mått och laster för simulerat dragstag, parallellfackverk och hammarband
Figur 9.4 Mått och laster för simulerat dragstag, parallellfackverk och hammarband.

Resultat för simulerat dragstag, parallellfackverk och hammarband
Figur 9.5 Resultat för simulerat dragstag, parallellfackverk och hammarband.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok