Svenskt Trä Logo

9.5 Dimensionerande krafter

Publicerad 2021-11-02

Alla tre parallellfackverken hjälper till att styva upp överramarna medan enbart två dragband medverkar vid stabilisering av parallell­fackverken.

Dimensionerande last: qsnö,d = 2,3 kN/m per parallellfackverk.

Antag att dragstaget placeras cirka 0,7 meter nedanför nock och sträcker sig över tio takstolsfack (12 meter).

Beräkningar ger:
Betraktas parallellfackverket som en styv balk fås krafter enligt figur 9.5.

Maximala tillägg för drag­ och tryckkrafter i överram takstol (eftersom beräkningen är gjord för tre parallellfackverk men enbart två verkar samtidigt på grund av dragbandens antal och placering) fås:

Növerram,t,d = Növerram,c,d \( =\displaystyle \frac{3}{2}\cdot 6, 2 =9, 3 \mathrm{k}\mathrm{N}\)

Maximala tillägg för drag­ och tryckkrafter i hammarband och kortlingar (all last överfört till två parallellfackverk):

\(N_{\mathrm{t},\mathrm{d}}=N_{\mathrm{c},\mathrm{d}}=\displaystyle \frac{3}{2}\cdot 9,9=14,9\mathrm{k}\mathrm{N}\)

Maximal dragkraft i dragband, enbart två dragband är verksamma:

Fdragband,d \( =\frac{3}{2}\cdot 11,7=17,6\mathrm{k}\mathrm{N}\)

Maximal infästningskraft, vertikalt:

Fvägg,vert,d \(=F_{\mathrm{d}\mathrm{r}\mathrm{a}\mathrm{g}\mathrm{b}\mathrm{a}\mathrm{n}\mathrm{d},\mathrm{d}}\cdot\sin\beta\cdot\sin\alpha=3,7\mathrm{k}\mathrm{N}\)

där:

β är dragbandets lutning i takplanet (32°).
α är taklutningen (23°).

Mått och laster för simulerat dragstag, parallellfackverk och hammarband
Figur 9.4 Mått och laster för simulerat dragstag, parallellfackverk och hammarband.

Resultat för simulerat dragstag, parallellfackverk och hammarband
Figur 9.5 Resultat för simulerat dragstag, parallellfackverk och hammarband.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan