Svenskt Trä Logo

9.6 Kontroll av material

Publicerad 2021-11-02

Principskiss, utformning av kortlingar i takfot.
Figur 9.6 Principskiss, utformning av kortlingar i takfot.

Principskiss utformning av nockbalk.
Figur 9.7 Principskiss utformning av nockbalk.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok