Svenskt Trä Logo

9.7.1 Kontroll av dragbandets nedre infästning

Publicerad 2021-11-02

Dragbandet fästs med 18 stycken ankarspik 4,0 × 40 i kortling av kon­ struktionsvirke, 45 × 145 i hållfasthetsklass C24 eller parallellfackver­ kets vertikal.

Aktuell kraft i dragbandet: Fdragband,d = 17,6 kN enligt ovan.

Omvandling av krafter ger, beteckningar enligt figur:

Kraft i takfallets riktning:

\(F_{\mathrm{takfall,d}} = F_{\mathrm{d}\mathrm{r}\mathrm{a}\mathrm{g}\mathrm{b}\mathrm{a}\mathrm{n}\mathrm{d},\mathrm{d}} \sin\beta =9, 3 \mathrm{k}\mathrm{N}\)

Kraft parallellt med hammarband:

\(\mathrm{F}_{\mathrm{v}\ddot{\mathrm{a}}\mathrm{g}\mathrm{g},\mathrm{h},\mathrm{d}}=F_{\mathrm{d}\mathrm{r}\mathrm{a}\mathrm{g}\mathrm{b}\mathrm{a}\mathrm{n}\mathrm{d},\mathrm{d}}\cdot\cos\beta=14,9\mathrm{k}\mathrm{N}\)

Kraft i väggens vertikala riktning:

\(F_{\mathrm{vägg,vert,d}} =F_{\mathrm{dragband,d}} \cdot\sin\beta\cdot\sin\alpha=3,6\mathrm{k}\mathrm{N}\)

Kraft i takstolens underram:

\(\mathrm{F}_{\mathrm{u}\mathrm{n}\mathrm{d}\mathrm{e}\mathrm{r}\mathrm{r}\mathrm{a}\mathrm{m},\mathrm{d}}=F_{\mathrm{d}\mathrm{r}\mathrm{a}\mathrm{g}\mathrm{b}\mathrm{a}\mathrm{n}\mathrm{d},\mathrm{d}}\cdot\sin\beta\cdot\cos\alpha=8,7\mathrm{k}\mathrm{N}\)

Kontroll spik och infästningslängd: 18 stycken spik 4,0 × 40 per infästning:

Fdragband,d = 17,6 kN

\(F_{\mathrm{s}\mathrm{p}\mathrm{i}\mathrm{k}}=17,6/18=0,98\mathrm{k}\mathrm{N}/spik \leq F_{\mathrm{d}\mathrm{i}\mathrm{m},\mathrm{s}\mathrm{p}\mathrm{i}\mathrm{k}}=1,15\mathrm{k}\mathrm{N}\) OK
Se tabell 9.1, sidan 9.1 Konstruktion, mått och dimensioneringsunderlag.

Kontroll infästningslängd: 18 stycken ankarspik ger en total infäst­ ningslängd av 7 ∙ 20 = 140 mm och tillsammans med erforderliga kantavstånd fås ett minsta tvärmått av 24 + 140 cos 32 + 20 = 161 mm. Kortling av konstruktionsvirke 45 × 170 mm i hållfasthetsklass C24 är tillräckligt. Kant­ och inbördes avstånd enligt SS-EN 1995-1-1, kapitel 8.3.1.4.

Definition av riktningar.
Figur 9.8 Definition av riktningar.

Exempel på hålbild för dragband.
Figur 9.9 Exempel på hålbild för dragband.

Tabell 9.1 Kapacitet ankarspik.

 

Diameter ankarspik (mm) Längd ankarspik (mm) Tvärkraft, karakteristisk (kN) Tvärkraft, dimensionerande (kN) Dragkraft, karakteristisk (kN) Dragkraft, dimensionerande (kN)
3,1 40 1,28 0,75 0,74 0,43
4,0 35 1,98 1,15 0,80 0,47
4,0 40 1,98 1,15 0,96 0,56
4,0 50 1,98 1,15 1,28 0,74
4,0 60 1,98 1,15 1,60 0,93

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan