Svenskt Trä Logo

9.7.1 Kontroll av dragbandets nedre infästning

Publicerad 2021-11-02

Dragbandet fästs med 18 stycken ankarspik 4,0 × 40 i kortling av kon­ struktionsvirke, 45 × 145 i hållfasthetsklass C24 eller parallellfackver­ kets vertikal.

Aktuell kraft i dragbandet: Fdragband,d = 17,6 kN enligt ovan.

Omvandling av krafter ger, beteckningar enligt figur:

Kraft i takfallets riktning:

\(F_{\mathrm{takfall,d}} = F_{\mathrm{d}\mathrm{r}\mathrm{a}\mathrm{g}\mathrm{b}\mathrm{a}\mathrm{n}\mathrm{d},\mathrm{d}} \sin\beta =9, 3 \mathrm{k}\mathrm{N}\)

Kraft parallellt med hammarband:

\(\mathrm{F}_{\mathrm{v}\ddot{\mathrm{a}}\mathrm{g}\mathrm{g},\mathrm{h},\mathrm{d}}=F_{\mathrm{d}\mathrm{r}\mathrm{a}\mathrm{g}\mathrm{b}\mathrm{a}\mathrm{n}\mathrm{d},\mathrm{d}}\cdot\cos\beta=14,9\mathrm{k}\mathrm{N}\)

Kraft i väggens vertikala riktning:

\(F_{\mathrm{vägg,vert,d}} =F_{\mathrm{dragband,d}} \cdot\sin\beta\cdot\sin\alpha=3,6\mathrm{k}\mathrm{N}\)

Kraft i takstolens underram:

\(\mathrm{F}_{\mathrm{u}\mathrm{n}\mathrm{d}\mathrm{e}\mathrm{r}\mathrm{r}\mathrm{a}\mathrm{m},\mathrm{d}}=F_{\mathrm{d}\mathrm{r}\mathrm{a}\mathrm{g}\mathrm{b}\mathrm{a}\mathrm{n}\mathrm{d},\mathrm{d}}\cdot\sin\beta\cdot\cos\alpha=8,7\mathrm{k}\mathrm{N}\)

Kontroll spik och infästningslängd: 18 stycken spik 4,0 × 40 per infästning:

Fdragband,d = 17,6 kN

\(F_{\mathrm{s}\mathrm{p}\mathrm{i}\mathrm{k}}=17,6/18=0,98\mathrm{k}\mathrm{N}/spik \leq F_{\mathrm{d}\mathrm{i}\mathrm{m},\mathrm{s}\mathrm{p}\mathrm{i}\mathrm{k}}=1,15\mathrm{k}\mathrm{N}\) OK
Se tabell 9.1, sidan 9.1 Konstruktion, mått och dimensioneringsunderlag.

Kontroll infästningslängd: 18 stycken ankarspik ger en total infäst­ ningslängd av 7 ∙ 20 = 140 mm och tillsammans med erforderliga kantavstånd fås ett minsta tvärmått av 24 + 140 cos 32 + 20 = 161 mm. Kortling av konstruktionsvirke 45 × 170 mm i hållfasthetsklass C24 är tillräckligt. Kant­ och inbördes avstånd enligt SS-EN 1995-1-1, kapitel 8.3.1.4.

Definition av riktningar.
Figur 9.8 Definition av riktningar.

Exempel på hålbild för dragband.
Figur 9.9 Exempel på hålbild för dragband.

Tabell 9.1 Kapacitet ankarspik.

 

Diameter ankarspik (mm) Längd ankarspik (mm) Tvärkraft, karakteristisk (kN) Tvärkraft, dimensionerande (kN) Dragkraft, karakteristisk (kN) Dragkraft, dimensionerande (kN)
3,1 40 1,28 0,75 0,74 0,43
4,0 35 1,98 1,15 0,80 0,47
4,0 40 1,98 1,15 0,96 0,56
4,0 50 1,98 1,15 1,28 0,74
4,0 60 1,98 1,15 1,60 0,93

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok