Svenskt Trä Logo

9.7.3 Kontroll av knapets infästning i överram (utförande utan parallellfackverk)

Publicerad 2021-11-02

Kortlingar av konstruktionsvirke fästs till överram genom spikning och knap. Dragbandets infästning är placerad invid takstol, se figur 9.10.

Kraft i takfallets riktning per infästningspunkt:

\(F_{\mathrm{takfall,d}} = F_{\mathrm{dragband,d}} \mathrm{⋅} \sin\beta = 9, 3 \mathrm{k}\mathrm{N}\)

Kortling skråspikas och mothållande knap, konstruktionsvirke 45 × 120 i hållfasthetsklass C24, längd 500 mm, förborras och skruvas med 5 stycken träskruv 7,0 × 140 med karakteristisk tvärkraftskapacitet Rk = 3,34 kN:

\(R_{\mathrm{v,}\mathrm{d}}=\displaystyle \frac{R_{\mathrm{k}}\cdot k_{\mathrm{m}\mathrm{o}\mathrm{d}}}{γ_\mathrm{M}}=\frac{3,34\cdot 0,9}{1,3}=2,3\mathrm{k}\mathrm{N}\)

\(R_{\mathrm{v},\mathrm{d},\mathrm{t}\mathrm{o}\mathrm{t}}=5\cdot 2,3=11,5\mathrm{k}\mathrm{N}>9,3\mathrm{k}\mathrm{N}\) OK

Kontroll, tryck vinkelrätt fiberriktningen vid anslutning mellan knap och kortling:

\(\displaystyle \frac{F_{\mathrm{t}\mathrm{a}\mathrm{k}\mathrm{f}\mathrm{all},\mathrm{d}}}{A_{\mathrm{e}\mathrm{f}}}=\frac{9300}{45\cdot(120+30)}=1,38\) MPa

\(f_{\mathrm{c},0,\mathrm{R}\mathrm{d}}=\displaystyle \frac{k_{\mathrm{mod}}\cdot f_{\mathrm{c},90,\mathrm{k}}}{γ_\mathrm{M}}=\frac{0,9\cdot 2,5}{1,3}=1,73\mathrm{M}\mathrm{P}\mathrm{a}>1,38\) MPa  OK

Infästning av knap till takstol.
Figur 9.10 Infästning av knap till takstol.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan