Svenskt Trä Logo

9.7.3 Kontroll av knapets infästning i överram (utförande utan parallellfackverk)

Publicerad 2021-11-02

Kortlingar av konstruktionsvirke fästs till överram genom spikning och knap. Dragbandets infästning är placerad invid takstol, se figur 9.10.

Kraft i takfallets riktning per infästningspunkt:

\(F_{\mathrm{takfall,d}} = F_{\mathrm{dragband,d}} \mathrm{⋅} \sin\beta = 9, 3 \mathrm{k}\mathrm{N}\)

Kortling skråspikas och mothållande knap, konstruktionsvirke 45 × 120 i hållfasthetsklass C24, längd 500 mm, förborras och skruvas med 5 stycken träskruv 7,0 × 140 med karakteristisk tvärkraftskapacitet Rk = 3,34 kN:

\(R_{\mathrm{v,}\mathrm{d}}=\displaystyle \frac{R_{\mathrm{k}}\cdot k_{\mathrm{m}\mathrm{o}\mathrm{d}}}{γ_\mathrm{M}}=\frac{3,34\cdot 0,9}{1,3}=2,3\mathrm{k}\mathrm{N}\)

\(R_{\mathrm{v},\mathrm{d},\mathrm{t}\mathrm{o}\mathrm{t}}=5\cdot 2,3=11,5\mathrm{k}\mathrm{N}>9,3\mathrm{k}\mathrm{N}\) OK

Kontroll, tryck vinkelrätt fiberriktningen vid anslutning mellan knap och kortling:

\(\displaystyle \frac{F_{\mathrm{t}\mathrm{a}\mathrm{k}\mathrm{f}\mathrm{all},\mathrm{d}}}{A_{\mathrm{e}\mathrm{f}}}=\frac{9300}{45\cdot(120+30)}=1,38\) MPa

\(f_{\mathrm{c},0,\mathrm{R}\mathrm{d}}=\displaystyle \frac{k_{\mathrm{mod}}\cdot f_{\mathrm{c},90,\mathrm{k}}}{γ_\mathrm{M}}=\frac{0,9\cdot 2,5}{1,3}=1,73\mathrm{M}\mathrm{P}\mathrm{a}>1,38\) MPa  OK

Infästning av knap till takstol.
Figur 9.10 Infästning av knap till takstol.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok