Svenskt Trä Logo

9.4.3 Horisontell last på grund av snedställning

Publicerad 2021-11-02

Maximal snedställning sätts till: 20 mm.

\(\displaystyle \tan\varphi=\frac{20}{3600}=0\), 0057

Alternativ 1:

\(q_{\mathrm{z},\mathrm{d},1}=(n\cdot\tan\varphi\cdot \mathrm{c}\cdot(q_{\mathrm{e}\mathrm{g}\mathrm{e}\mathrm{n}\mathrm{vi}\mathrm{k}\mathrm{t},\mathrm{d}}+q_{\mathrm{s}\mathrm{n}\ddot{\mathrm{o}}\mathrm{la}\mathrm{s}\mathrm{t},\mathrm{d}}+q_{\mathrm{vi}\mathrm{n}\mathrm{d},\mathrm{t}\mathrm{a}\mathrm{k},\mathrm{r}\mathrm{e}\mathrm{d},\mathrm{d}}))=\)

\(=8,3\cdot 0,0057\cdot 1,2\cdot(0,33+3,0+0,14)=0,20\mathrm{k}\mathrm{N}/\mathrm{m}\)

Alternativ 2:

\(q_{\mathrm{z},\mathrm{d,}2}=(n\cdot\tan\varphi\cdot \mathrm{c}\cdot(q_{\mathrm{e}\mathrm{g}\mathrm{e}\mathrm{n}\mathrm{v}\mathrm{i}\mathrm{k}\mathrm{t,}\mathrm{d}}+q_{\mathrm{s}\mathrm{n}\ddot{\mathrm{o}}\mathrm{la}\mathrm{s}\mathrm{t},\mathrm{r}\mathrm{e}\mathrm{d},\mathrm{d}}+q_{\mathrm{v}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{d},\mathrm{t}\mathrm{a}\mathrm{k},\mathrm{d}}))=\)

\(=8,3\cdot 0,0057\cdot 1,2\cdot(0,33+2,1+0)=0,14\mathrm{k}\mathrm{N}/\mathrm{m}\)

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok