Svenskt Trä Logo

9.8.2 Kontroll av stagningspunkternas fjäderstyvhet längs takstolens överram

Publicerad 2021-11-02

Kontroll av överramens styvhet görs i princip enligt gällande SS-EN 1995-1-1 men delar av lösningen är hämtad från rapporterna ”Aussteifung von Nagelplattenkonstruktionen” och ”Stabilisering/ sidostagning av sadeltak med stora spännvidder uppbyggda av spikplåtsförbundna fackverkstakstolar av trä” vilket kan anses ge mera rättvisande resultat än det som anges i SS-EN 1995-1-1.

Takläkt av konstruktionsvirke C14 skruvas till takstolens överram med skruv med en diameter av 6,0 mm. Karakteristiskt värde av snö­last och egenvikt ger en normalkraft i överramen av cirka Nd = 60 kN och vid dimensioneringen förutsätts ett centrumavstånd av a = 600 mm. Erforderlig styvhet fås enligt:

\(C=k_{\mathrm{s}}\displaystyle \cdot\frac{N_{\mathrm{d}}}{a}=4\cdot\frac{60000}{600}=400\mathrm{N}/\mathrm{m}\mathrm{m}\)

För befintlig styvhet för exempelvis takläkt enligt ovan kan den totala fjäderstyvheten betraktas som tre seriekopplade fjädrar enligt:

\(C=\displaystyle \frac{1}{\frac{1}{C_{1}}+\frac{1}{C_{2}}+\frac{1}{C_{3}}}\)

där:

C1
är styvheten hos förbandet mellan överram och bärläkt.

C2
är styvheten hos förbandet mellan bärläkt och parallell­ fackverket/vägg.

C3
är styvheten med beaktande av bärläktens längd.

Förbandets styvhet per infästningspunkt kan enligt SS-EN 1995-1-1:2004, 7.1 utfört med 2 träskruv med diameter 6,0 mm:

\(K_{\mathrm{s}\mathrm{e}\mathrm{r}}=2\displaystyle \cdot\frac{\rho_{\mathrm{m}}^{1,5}\cdot d^{0,8}}{23}=2\cdot\frac{380^{1,5}\cdot 6,0^{0,8}}{23}=2701\mathrm{N}/\mathrm{m}\mathrm{m}\)

där:

ρm
är träts densitet i kg/m3.

d
är skruvens diameter i millimeter.

\(C_{1}=\displaystyle \frac{2}{3\cdot\gamma_{\mathrm{M}}}\cdot K_{\mathrm{s}\mathrm{e}\mathrm{r}}\cdot n_{1\mathrm{n}\mathrm{a}\mathrm{i}1}=\frac{2}{3\cdot 1,3}.2701 \cdot 2=2770\mathrm{N}/\mathrm{m}\mathrm{m}\)

där:

Kser
är spikens styvhet.

n1nail
är antalet spik i respektive förband.

\(C_{2}=\displaystyle \frac{2}{3\cdot\gamma_{\mathrm{M}}}\cdot K_{\mathrm{s}\mathrm{e}\mathrm{r}}\cdot\frac{n_{2\mathrm{n}\mathrm{a}\mathrm{i}1}}{n_{\mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{d}\mathrm{e}}}=\frac{2}{3\cdot 1,3}\cdot 2701\cdot\frac{6}{5}=1662\mathrm{N}/\mathrm{m}\mathrm{m}\)

där:

n2nail
är antalet spik i det aktuella förbandet.

nside
är antalet takstolar som stagas i aktuell riktning. Exempelvis 8 takstolar mellan parallellfackverk ger nside = 4.

\(C_{3}=\displaystyle \frac{E_{\mathrm{m}\mathrm{e}\mathrm{a}\mathfrak{n}}}{\gamma_{\mathrm{M}}}\cdot\frac{A_{\mathrm{b}\mathrm{a}\mathrm{t}}}{l_{\mathrm{b}\mathrm{a}\mathrm{t},\mathrm{e}\mathrm{f}}}=\frac{7000}{1,3}\cdot\frac{45\cdot 70}{18000}=942 \mathrm{N}/\mathrm{m}\mathrm{m}\)

\(l_{\mathrm{b}\mathrm{a}\mathrm{t},\mathrm{e}\mathrm{f}}=\displaystyle \frac{1}{2}\cdot n_{\mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{d}\mathrm{e}}\cdot(n_{\mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{d}\mathrm{e}}+1)\cdot s=\frac{1}{2}\cdot 5\cdot(5+1)\cdot 1,2=18,0 \mathrm{m}\)

där:

Abat
är läktens tvärsnitt.

lbat,ef
är antalet takstolar som stagas i aktuell riktning.

s
är centrumavstånd mellan takstolar.

Styvheten för infästningar och läkt kan då beräknas till:

\(K_{\mathrm{d}}=\displaystyle \frac{1}{\frac{1}{C_{1}}+\frac{1}{C_{2}}+\frac{1}{C_{3}}}=\frac{1}{\frac{1}{2770}+\frac{1}{1662}+\frac{1}{942}}=495 \mathrm{N}/\mathrm{m}\mathrm{m}\)

vilket är större än C = 400 N/mm    OK

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok