Svenskt Trä Logo

9.8.2 Kontroll av stagningspunkternas fjäderstyvhet längs takstolens överram

Publicerad 2021-11-02

Kontroll av överramens styvhet görs i princip enligt gällande SS-EN 1995-1-1 men delar av lösningen är hämtad från rapporterna ”Aussteifung von Nagelplattenkonstruktionen” och ”Stabilisering/ sidostagning av sadeltak med stora spännvidder uppbyggda av spikplåtsförbundna fackverkstakstolar av trä” vilket kan anses ge mera rättvisande resultat än det som anges i SS-EN 1995-1-1.

Takläkt av konstruktionsvirke C14 skruvas till takstolens överram med skruv med en diameter av 6,0 mm. Karakteristiskt värde av snö­last och egenvikt ger en normalkraft i överramen av cirka Nd = 60 kN och vid dimensioneringen förutsätts ett centrumavstånd av a = 600 mm. Erforderlig styvhet fås enligt:

\(C=k_{\mathrm{s}}\displaystyle \cdot\frac{N_{\mathrm{d}}}{a}=4\cdot\frac{60000}{600}=400\mathrm{N}/\mathrm{m}\mathrm{m}\)

För befintlig styvhet för exempelvis takläkt enligt ovan kan den totala fjäderstyvheten betraktas som tre seriekopplade fjädrar enligt:

\(C=\displaystyle \frac{1}{\frac{1}{C_{1}}+\frac{1}{C_{2}}+\frac{1}{C_{3}}}\)

där:

C1
är styvheten hos förbandet mellan överram och bärläkt.

C2
är styvheten hos förbandet mellan bärläkt och parallell­ fackverket/vägg.

C3
är styvheten med beaktande av bärläktens längd.

Förbandets styvhet per infästningspunkt kan enligt SS-EN 1995-1-1:2004, 7.1 utfört med 2 träskruv med diameter 6,0 mm:

\(K_{\mathrm{s}\mathrm{e}\mathrm{r}}=2\displaystyle \cdot\frac{\rho_{\mathrm{m}}^{1,5}\cdot d^{0,8}}{23}=2\cdot\frac{380^{1,5}\cdot 6,0^{0,8}}{23}=2701\mathrm{N}/\mathrm{m}\mathrm{m}\)

där:

ρm
är träts densitet i kg/m3.

d
är skruvens diameter i millimeter.

\(C_{1}=\displaystyle \frac{2}{3\cdot\gamma_{\mathrm{M}}}\cdot K_{\mathrm{s}\mathrm{e}\mathrm{r}}\cdot n_{1\mathrm{n}\mathrm{a}\mathrm{i}1}=\frac{2}{3\cdot 1,3}.2701 \cdot 2=2770\mathrm{N}/\mathrm{m}\mathrm{m}\)

där:

Kser
är spikens styvhet.

n1nail
är antalet spik i respektive förband.

\(C_{2}=\displaystyle \frac{2}{3\cdot\gamma_{\mathrm{M}}}\cdot K_{\mathrm{s}\mathrm{e}\mathrm{r}}\cdot\frac{n_{2\mathrm{n}\mathrm{a}\mathrm{i}1}}{n_{\mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{d}\mathrm{e}}}=\frac{2}{3\cdot 1,3}\cdot 2701\cdot\frac{6}{5}=1662\mathrm{N}/\mathrm{m}\mathrm{m}\)

där:

n2nail
är antalet spik i det aktuella förbandet.

nside
är antalet takstolar som stagas i aktuell riktning. Exempelvis 8 takstolar mellan parallellfackverk ger nside = 4.

\(C_{3}=\displaystyle \frac{E_{\mathrm{m}\mathrm{e}\mathrm{a}\mathfrak{n}}}{\gamma_{\mathrm{M}}}\cdot\frac{A_{\mathrm{b}\mathrm{a}\mathrm{t}}}{l_{\mathrm{b}\mathrm{a}\mathrm{t},\mathrm{e}\mathrm{f}}}=\frac{7000}{1,3}\cdot\frac{45\cdot 70}{18000}=942 \mathrm{N}/\mathrm{m}\mathrm{m}\)

\(l_{\mathrm{b}\mathrm{a}\mathrm{t},\mathrm{e}\mathrm{f}}=\displaystyle \frac{1}{2}\cdot n_{\mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{d}\mathrm{e}}\cdot(n_{\mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{d}\mathrm{e}}+1)\cdot s=\frac{1}{2}\cdot 5\cdot(5+1)\cdot 1,2=18,0 \mathrm{m}\)

där:

Abat
är läktens tvärsnitt.

lbat,ef
är antalet takstolar som stagas i aktuell riktning.

s
är centrumavstånd mellan takstolar.

Styvheten för infästningar och läkt kan då beräknas till:

\(K_{\mathrm{d}}=\displaystyle \frac{1}{\frac{1}{C_{1}}+\frac{1}{C_{2}}+\frac{1}{C_{3}}}=\frac{1}{\frac{1}{2770}+\frac{1}{1662}+\frac{1}{942}}=495 \mathrm{N}/\mathrm{m}\mathrm{m}\)

vilket är större än C = 400 N/mm    OK

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan