Svenskt Trä Logo

9.6.1 Kontroll av kortlingar

Publicerad 2021-11-02

Kontroll av kortlingar av konstruktionsvirke mellan takstolar för knäckning i veka riktningen, 45 × 170 mm, i hållfasthetsklass C24:

\(\displaystyle \frac{N_{\mathrm{c},\mathrm{d}}}{A}=\frac{N_{\mathrm{t},\mathrm{d}}}{A}=\frac{14900}{45\cdot 170}=2,0\) MPa

Dimensionerande kapacitet, tryck:

\(f_{\mathrm{c},0,\mathrm{R}\mathrm{d}}=\displaystyle \frac{k_{\mathrm{m}\mathrm{o}\mathrm{d}}\cdot f_{\mathrm{c},0,\mathrm{R}\mathrm{k}}}{\gamma_{\mathrm{M}}}=\frac{0,9\cdot 21,0}{1,3}=12,9\) MPa

Dimensionerande kapacitet, knäckning kan bestämmas enligt SS-EN 1995-1-1:2004, 6.3, l = 1,15 m:

\(k_{\mathrm{c}}\cdot f_{\mathrm{c},0,\mathrm{d}}=0,39\cdot 12,9=5,0\mathrm{M}\mathrm{P}\mathrm{a}>2,3\) MPa OK

Kontroll tryck vinkelrätt fiberriktningen enligt SS-EN 1995-1-1:2004, kapitel 6.1.5:

\(\displaystyle \frac{N_{\mathrm{c},\mathrm{d}}}{A_{\mathrm{e}\mathrm{f}}}=\frac{14900}{(45+30+30)\cdot 170}=0,84\) MPa

Dimensionerande kapacitet, tryck vinkelrätt fiberriktningen:

\(f_{\mathrm{c},90,\mathrm{R}\mathrm{d}}=\displaystyle \frac{k_{\mathrm{m}\mathrm{o}\mathrm{d}}\cdot f_{\mathrm{c},9,\mathrm{k}}\cdot k_{\mathrm{c},90}}{\gamma_{\mathrm{M}}}=\frac{0,9\cdot 2,5\cdot 1,0}{1,3}=1,54\mathrm{M}\mathrm{P}\mathrm{a}>0,84\) MPa OK

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok