Svenskt Trä Logo

9.6.3 Kontroll av takstolens överram

Publicerad 2021-11-02

Övre infästningen av dragbandet medför att det uppstår en punktlast som verkar i överramens riktning. I detta exempel uppgår punktlasten till Növerram,c,d = 9,3 kN och förs via parallellfackverkets över- och under­ram ner till vägg.

I de fall när kraften överförs direkt via takstolens överram bör tak­stolens dimensioner åter kontrolleras.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok